Od 4 czerwca 2018 roku zmienią się przepisy dotyczące punktów karnych. Jeżeli kierowca zgromadzi na swoim koncie 24 punkty karne, właściwy starosta skieruje go na kurs reedukacyjny. Dotyczyć będzie to zarówno kierowców zawodowych realizujących zlecenia transportowe, jak i statystycznych Kowalskich.

Punkty karne, a przepisy prawa

Do tej pory kwestie punków karnych regulowała ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, ale po 3 czerwca przyszłego roku jej zapisy się zmienią. Wedle obecnego prawa, kierujący, który ma prawo jazdy mniej niż 12 miesięcy, nie może przekroczyć liczby 20 punków karnych, bo jeżeli to zrobi, to uprawnienie do kierowania zostanie mu odebrane. Z kolei osoba posiadająca prawo jazdy dłużej niż 12 miesięcy, może zgromadzić bez konsekwencji na swoim koncie do 24 punktów karnych, a jeżeli przekroczy ten limit, zostanie skierowana na ponowne sprawdzenie umiejętności.

W praktyce sprawdzenie to polega na konieczności przejścia ponownego egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy. Jednakże w przypadku kierowców posiadających prawo jazdy powyżej 12 miesięcy i nieprzekraczających limitu 24 punktów, raz na pół roku możliwe jest skorzystanie z kursu reedukacyjnego, który pozwoli zredukować ilość punktów o 6.

Nowe zasady kursów reedukacyjnych

Od 4 czerwca przyszłego roku ustawodawca przewiduje kierowanie osób przekraczających 24 punkty karne na kursy reedukacyjne. Kursy te będą dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym i będą prowadzone w formie zajęć warsztatowych oraz wykładów. Takie same kursy będą dotyczyły kierowców, którzy mają prawo jazdy mniej niż 12 miesięcy i w tym czasie popełnili dwa wykroczenia drogowe.

Kursy reedukacyjne będą przeprowadzały wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, a osoba, która zostanie na taki kurs skierowana, będzie musiała go odbyć w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. To jednak nie koniec, dlatego że reedukowany kierowca będzie musiał przedstawić w starostwie potwierdzenie odbycia takiego kursu nie później niż 2 tygodnie od jego ukończenia (nie dalej niż 6 tygodni od momentu doręczenia decyzji o skierowaniu na kurs) oraz uiścić opłatę ewidencyjną.

Koszt kursu reedukacyjnego będzie wynosił 500 zł, a czas jego trwania ma wynosić 28 godzin (4 dni po 7 godzin). Za kurs kierowca zapłaci oczywiście z własnej kieszeni.

Kierowcy, którzy przejdą kurs reedukacyjny, będą musieli się bardzo pilnować. Wszystko dlatego, że jeżeli w ciągu następnych 5 lat od momentu odbycia takiego kursu przekroczą ponownie limit 24 punktów, prawo jazdy zostanie im odebrane. Jeżeli kierowca nie odbędzie kursu w ustawowym terminie, automatycznie straci prawo jazdy.

Zasady zmienią się też dla młodych kierowców. Wprowadzony zostanie dwuletni okres próbny dla świeżo upieczonych kierujących, a przed upływem 8 miesięcy od dnia odebrania uprawnień, nie będą oni mogli pracować w charakterze kierowcy. Nie możliwe będzie też prowadzenie działalności, w której realizowane są zlecenia na busa, czy której charakter w jakikolwiek sposób związany jest koniecznością prowadzenia samochodu. Zasada ta będzie dotyczyła prawa jazdy kategorii B.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos

Powiązane artykuły