Pakiet Mobilności zaowocuje sporymi zmianami, tak pod kątem firm transportowych, jak i samych kierowców. Daje się słyszeć głosy, że zmiany utrudnią kierowcom pracę i wpłyną negatywnie na unijny rynek transportowy. Jak będzie wyglądał przewóz rzeczy po wprowadzeniu Pakietu Mobilności?

Wśród propozycji Komisji Europejskiej pojawiły się m.in.:

 • Objęcie wszystkich drogowych przewozów rzeczy bez względu na DMC pojazdu lub zespołu pojazdów rozporządzeniem 561/2009. W myśl propozycji komisji wyłączone z tych przepisów miałyby być niezarobkowe przewozy pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony. Dodatkowym wyłączeniem miałyby być objęte lekkie pojazdy (do 3,5 tony), które przewożą rzeczy należące do przedsiębiorstwa lub kierowcy i w sytuacji, gdy kierowanie pojazdem nie jest główną działalnością osoby kierującej.
 • Uzupełnienie wymagań dotyczących miejsca zakwaterowania kierowcy w czasie regularnego tygodniowego wypoczynku lub w czasie odbioru rekompensaty za krótszy odpoczynek o wymóg „gender friendly”, co oznacza, że zakwaterowanie musi być przyjazne dla płci kierowcy.
 • Wprowadzenie definicji „domu”, czyli miejsca zamieszkania (zakwaterowania) kierowcy.
 • Zrezygnowanie z propozycji dotyczących uelastycznienia zasad tygodniowego wypoczynku. Więcej o tym zagadnieniu piszemy w artykule Ewidencja czasu pracy kierowcy w pojazdach do 3,5 tony.
 • Alternatywę dla zaproponowanego przez Komisję Europejską odbioru tygodniowego regularnego odpoczynku w domu. Na mocy nowych zasad kierowca mógłby wskazać miejsce, w którym będzie odpoczywał, przy czym będzie zobowiązany pisemnie poinformować pracodawcę o wybranym miejscu przed odbiorem należnych dni.
 • Zakaz doliczania podróży powrotnej do okresu odpoczynku.
 • Zakaz obniżania dodatków na pokrycie kosztów powrotu do domu, jeżeli kierowca postanowi odpocząć w innym miejscu.
 • Składanie przez państwa członkowskie sprawozdań dotyczących miejsc odpoczynku dla kierowców oraz zabezpieczonych miejsc parkingowych, które znajdują się przy miejscach odpoczynku. Pierwsze sprawozdanie należy złożyć w momencie wejścia w życie Pakietu Mobilności, a kolejne powinny być składane do Komisji Europejskiej co 2 lata.
 • Nałożenie na pracodawców konieczności zapewniania kierowcom wracającym do domu na tygodniowy odpoczynek transportu oraz środków finansowych, które go umożliwią.
 • Zakaz uzależniania wysokości wynagrodzenia od szybkości dostawy ładunku, w sytuacji, kiedy stosowanie takiej zasady mogłoby w jakikolwiek sposób zagrażać bezpieczeństwu na drodze.
 • Przedłużenie okresu okazania przez kierowcę zapisów z tachografu z 28 do 56 dni.
 • Skrócenie czasu na retrofiting w odniesieniu do inteligentnych tachografów z 15 lat do 18 miesięcy dla samochodów, które wykonują międzynarodowe przewozy drogowe na terenie Unii Europejskiej.

Propozycje te wydają się bardzo wymagające i pokazują skalę biurokracji oraz trudności, z jakimi muszą się liczyć firmy transportowe. Wprowadzenie wszystkich zmian proponowanych przez Komisję Europejską ma na celu rozjaśnienie przepisów i lepsze egzekwowanie zasad prawa, ale może się skończyć dla kierowców i ich pracodawców dodatkowymi obowiązkami oraz problemami.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos

Powiązane artykuły