W 2019 roku branżę transportową zdominuje kilka konkretnych trendów. Znajomość tych trendów ułatwi Ci zdobywanie nowych zleceń oraz realizację transportu w taki sposób, by spełniał on oczekiwania kontrahentów.

Rok 2019 zapowiada cyfrową transformację. Dane opublikowane w raporcie PwC „Transport & Logistics Trend Book 2019” podają, że ta transformacja transportu będzie się opierała na 5 zasadniczych filarach. Dzięki tym filarom prostsza będzie nie tylko dokumentacja transportowa, ale też analizowanie strategicznych danych i utrzymanie płynności finansowej firmy transportowej.

Cyfryzacja

Do tej pory cyfryzacja dotyczyła kwestii informacyjno-komunikacyjnych oraz różnego rodzaju procesów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, a teraz cyfryzacja ta rozszerza swój zasięg. Wiele procesów będzie się odbywać w cyfrowym świecie, a firmy transportowe powinny sobie zdawać sprawę z tego potencjału. Ponad 50% respondentów biorących udział w badaniu PwC odpowiedziało, że ten trend zapowiada zwiększenie przychodów ich firm. Cyfryzacja będzie się również wiązała z uproszczeniem wielu aspektów prowadzenia działalności, ułatwieniem codziennej pracy oraz powstaniem nowych produktów i usług.

Procesy działające dzięki programowaniu

W roku 2019 rosnąć będzie znaczenie procesów, które opierają się na programowaniu. Dzięki inteligentnym systemom transportowym zarządzanie przedsiębiorstwami będzie bardziej zautomatyzowane. Ogromne znaczenie będą miały rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, a rozwojowi też będzie podlegać analityka dużych zbiorów danych. Dzięki udziałowi programowania koszty prowadzenia działalności będą mniejsze, a świadomość klientów wzrośnie.

Zmiany w handlu międzynarodowym

Handel międzynarodowy przeobrazi się na skutek globalizacji firm, wzrostu ilości umów o wolnym handlu, a także różnego rodzaju barier i konfliktów handlowych. Na zmiany te wpływ będzie miał także rozwój infrastruktury. W Eurazji będziemy mieli do czynienia ze wzrostem wymiany handlowej między UE a Chinami, w dodatku z wieloma inwestycjami, które wpłyną na logistykę. W efekcie koszty transportu mają zostać ograniczone i wzrośnie możliwość tworzenia nowych usług. Dlatego przed branżą transportową staną otworem nowe drogi rozwoju.

Na zmiany na rynku transportowym znacząco wpłynie także handel internetowy. Według obecnych danych w 2017 roku niemal 70% Europejczyków kupiło coś przez internet. Zakupy online robi też ok. 45% Polaków, a liczby te stale rosną. Wzrost zainteresowania zakupami przez internet będzie doprowadzał do wzrostu powiązań między producentami, sklepami i firmami transportowymi. W roku 2019 wartość sprzedaży internetowej może osiągnąć 50 mld złotych i firmy transportowe powinny brać ten scenariusz pod uwagę.

Coraz ważniejsza sztuczna inteligencja

Wzrost znaczenia sztucznej inteligencji, maszynowe uczenie się i rozszerzona rzeczywistość będą wpływały na popularyzację procesów sterowanych maszynowo i jednocześnie zwiększą wydajność usług logistycznych i transportowych. W dłuższej perspektywie te procesory będą się opierały na podstawowych technologiach oraz zmieniających się przepisach. Rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję będą też rozwijane tak, aby zadbać o środowisko naturalne. Dla pracowników wprowadzenie większej liczby maszyn będzie równoznaczne ze zmniejszonymi interakcjami z ludźmi, ale jednocześnie doprowadzi do uelastycznienia usług.

W ostatecznym rozrachunku zmiany te będą dla branży transportowej bardzo korzystne. Firmy zyskają i będą mogły uprościć wiele procesów. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się skorzystać z nowoczesnych technologii i wezmą pod uwagę zmiany dokonujące się między innymi przez zwiększenie sprzedaży internetowej, będą mogły lepiej przygotować się na wymagania, jakie przed nimi staną i tym samym lepiej sprostać tym wymaganiom. Z pewnością warto postawić na cyfryzację i obserwować rynkowe zmiany.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos 

Powiązane artykuły