Od nowego roku w Belgii do elektronicznego systemu poboru opłat drogowych włączono pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony. Obowiązkowo rozliczać muszą się również małe ciągniki siodłowe kategorii N1 z kodem nadwozia BC. Dodatkowo rozszerzeniu uległa również sieć płatnych dróg, a stawki za przejazdy zmieniły się, podobnie jak system kar za łamanie przepisów w transporcie z zastosowaniem systemu ViaPass.

Zasada działania elektronicznego myta

Satelitarny system myta obowiązuje na autostradach, wybranych drogach krajowych i obwodnicach dużych miast we Flandrii, Walonii i Brukseli. System działa od 1 kwietnia 2016 roku na podstawie technologii satelitarnej. Przed systemem automatycznego poboru opłat ViaPass w Belgii obowiązywały eurowiniety. Zmiany w transporcie w 2018 roku obejmują wiele krajów, ale w Belgii są znaczące, więc warto przyjrzeć im się bardzo dokładnie. O tych na polskich drogach pisaliśmy już tutaj.

Każdy przewoźnik, zarówno krajowy, jak i zagraniczny, który realizuje przewóz rzeczy na terenie Belgii, musi wyposażyć swoje samochody w urządzenia OBU. Urządzenia te pobierają automatycznie myto za korzystanie z płatnych odcinków dróg. Otrzymanie takiego urządzenia możliwe jest po zarejestrowaniu firmy oraz pojazdów w systemie ViaPass. System ten pozwala rozliczyć myto także w Portugalii, Hiszpanii i Francji. Firma przewozowa musi za każde urządzenie wnieść kaucję w wysokości 135 Euro. Urządzenia OBU odbiera się w Punktach Obsługi oraz automatach ViaPass, ale można je też zamawiać przez internet.

Przewoźnicy, którzy chcą realizować zlecenia transportowe na terenie Belgii, są zobowiązani wyposażyć swoje pojazdy w odpowiednie urządzenia, jeżeli chcą uniknąć kar finansowych. System ViaPass ma w zamyśle uszczelnić pobór opłat za przejazdy.

Co składa się na opłaty drogowe?

W Belgii opłatę za przejazd nalicza się za każdy przejechany kilometr. Wysokość opłaty jest uzależniona od kategorii wagowej konkretnego pojazdu. Wyróżniamy tu następujące kategorie:

  • 3,5 – 12 t,
  • 12 – 32 t,
  • powyżej 32 ton.

Wysokość opłaty zależna jest także od klasy EURO danego pojazdu, czyli od normy spalania, a także od kategorii drogi, na którą wjeżdża konkretny pojazd.

Rozliczenia w systemie ViaPass wykonywane są w dwóch trybach – post-paid (system zapłaty z odroczonym terminem) i pre-paid (system przedpłacowy). Przejazd drogami we Flandrii i miejskiej strefie Brukseli nie jest obciążony dodatkowym podatkiem VAT, ale już w Walonii VAT jest doliczany do opłaty drogowej.

Zamiany w systemie ViaPass w 2018 roku

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, do końca roku 2017 opłaty w ramach systemu ViaPass ponosili wyłącznie przewoźnicy realizujący zlecenia transportowe samochodami o DMC powyżej 3,5 tony, natomiast od 1 stycznia 2018 roku obowiązkowi temu podlegają również pojazdu o DMC poniżej 3,5 t, ale tylko w sytuacji, kiedy są to ciągniki siodłowe połączone z naczepą. Operator systemu stwierdził w tym przypadku, że tego typu samochodami może być realizowany wyłącznie przewóz rzeczy, więc zasadne jest włączenie ich do ViaPass.

Inne zmiany w systemie belgijskiego myta

Na początku roku Bruksela i Flandria wprowadziły także różne stawki opłat dla pojazdów o klasie emisji spalin Euro V i Euro VI. W przypadku klasy Euro V opłaty wzrosły, a podwyżka nie ominęła także Walonii.

We Flandrii i w Walonii rozszerzono też sieć płatnych dróg. We Flandrii przybyło ich aż 157 km, natomiast w Walonii tylko 4 km (pierwszy odcinek obwodnicy Cauvin).

Zmienił się również system kar za naruszenia związane z obowiązkiem elektronicznych opłat. Do tej pory kara za złamanie przepisów wynosiła 1000 Euro. Obecnie wprowadzono różne stawki kar – mandaty zmniejszono, a ich wysokość jest zależna od kategorii naruszenia. Obecnie naruszenia pogrupowane są na 4 kategorie. W większości przypadków mandaty są mniejsze i część naruszeń traktowana jest liberalniej niż do tej pory.

  • Naruszenia kategorii A to mandat w wysokości 1000 Euro. Kategoria ta obejmuje ingerencje w urządzenia pokładowe oraz fałszowanie dokumentów, dzięki którym określa się DMC, a także normy emisji spalin. Mandat nakładany jest w sytuacji, kiedy te ingerencje wykonane są z zamiarem oszustwa.
  • Naruszenia kategorii B to mandat w wysokości 800 Euro. Ta kategoria obejmuje wjazd na teren Belgii bez urządzenia pokładowego oraz brak umowy z akredytowanym usługodawcom o dostęp do systemu ViaPass (inaczej wjazd pojazdem niezarejestrowanym w systemie).
  • Naruszenia kategorii C to naruszenia karane mandatem w wysokości 500 Euro. Kara taka zostaje nałożona wtedy, kiedy urządzenie OBU nie jest aktywowane lub w pojeździe znajduje się urządzenie z innego pojazdu albo w sytuacji, kiedy samochód korzysta z dróg mimo rozwiązania umowy z usługodawcą, bądź też, gdy korzysta z dróg bez środków wystarczających na dokonanie płatności. Karę zapłaci także przewoźnik, który nie zgłosi usługodawcy awarii lub błędów w działaniu urządzenia, a te zdarzają się bardzo często.
  • Naruszenia kategorii C karane są mandatem w wysokości 100 Euro. W tej kategorii mieszczą się inne przestępstwa przeciwko systemowi ViaPass.

Belgijskie drogi podlegają nieustannym zmianom. W tym roku przyłączono kolejne odcinki dróg lokalnych, a także dokonano zmian stawek za przejazd. Koniecznością uiszczenia opłat drogowych i instalowania urządzeń OBU obciążono nową kategorię pojazdów – ciągniki siodłowe do 3,5 t z naczepą. Zmiany te wprowadziły niemałe zamieszanie, ale z pewnością na plus należy ocenić zmniejszenie wysokości mandatów za naruszenia związane z systemem ViaPass. Kary są mniejsze, ale obostrzenia bardzo skrupulatnie rozliczane.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos

Powiązane artykuły