Rozbudowa autostradowej obwodnicy Poznania powinna ruszyć już w połowie 2018 roku. Trzynastokilometrowy odcinek autostrady A2 będzie rozbudowany o trzeci pas i zmodernizowany. Zyska na tym nie tylko statystyczny Kowalski, ale też wszystkie firmy realizujące transport. Polska wykreśli natomiast kolejny punkt na liście planowanych inwestycji.

Rozbudowa obwodnicy Poznania

Z obwodnicy Poznania korzystają rocznie prawie 22 miliony kierowców, z czego 2/3 pokonują tę trasę bezpłatnie, przemieszczając się skrajnymi węzłami Poznań Wschód i Poznań Zachód. To poważny odcinek, na którym realizowany jest przewóz towarów i jednocześnie też punkt, który pozwala na „odkorkowanie” miasta. Wniosek o pozwolenie na budowę na tym odcinku ma wpłynąć do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na początku tego roku, natomiast wykonawca zostanie wybrany w II kwartale roku.

Ukończenie budowy odcinka planowane jest na koniec roku 2019. Prace na 13 kilometrach obwodnicy będą obejmowały dobudowanie trzeciego pasa, modernizację dotychczasowej nawierzchni w celu przystosowania jej do większego natężenia ruchu oraz budowę nowych ekranów akustycznych i poszerzenie łącznic na niektórych węzłach. Przebudowa ma być zaplanowana i realizowana tak, by jak w najmniejszym stopniu wpływać na płynność ruchu w tej części Poznania. Jednakże trzeba się liczyć z utrudnieniami, jakie wystąpią w czasie budowy.

Rozbudowywany odcinek został oddany do użytku we wrześniu 2003 roku, a więc 15 lat temu. Prace nad budową 13 kilometrowego odcinka obwodnicy trwały wtedy 4 lata i kosztowały 884 mln zł.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos

Powiązane artykuły