Palety, czyli ustandaryzowany nośnik, którego można wymieniać prawie na całym świecie, są ogromną pomocą w transporcie, ale mogą też powodować poważne problemy. Na szczęście ze wszystkimi tymi problemami można sobie jakoś poradzić. Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące palet.

Jak traktować europalety w transporcie? Jakie zapisy dotyczące palet powinny się znaleźć w umowach transportu i czy brak dbałości o własne interesy może powodować straty finansowe? O co zadbać przyjmując ładunek do przewozu? Wbrew pozorom kwestia ta może być bardzo skomplikowana.

Klient domaga się rozliczenia palet, a Ty nie dysponujesz kwitami paletowymi. Taka sytuacja może się zdarzyć w momencie, kiedy „na szybko” przeglądasz dokumenty przewozowe i zapominasz zainteresować się kwestiami rozliczenia palet.

Ten błąd jest bardzo często popełniany przez przewoźników. Mimo że w zleceniu nie było informacji o konieczności rozliczenia palet, klient się tego domaga. Unikniesz tego problemu, jeśli przeczytasz dokładnie i do końca całe zlecenie. Nie wystarczy pobieżne przejrzenie pierwszej strony – trzeba dokładnie zapoznać się również ze szczegółową częścią. Zwykle to właśnie w tej części znajdują się informacje dotyczące wymiany palet. Jeśli taka informacja była zamieszczona w zleceniu, przewoźnik ponosi stratę.

Nie masz kwitu paletowego, bo nikt nie dał go kierowcy podczas załadunku lub rozładunku

Zawsze warto mieć przy sobie formularz dla załadowcy lub rozładowcy. Dzięki takiemu formularzowi bez problemu potwierdzisz wymianę palet. Kiedy brak jest takiego formularza, można sporządzić stosowny spis nawet na zwykłej kartce. Dane na niej zamieszczone muszą być jednak czytelne i załadowca lub rozładowca muszą je potwierdzić.

Transport miał nie wymagać wymiany palet, więc kierowca nie pobrał kwitów paletowych i nie udokumentował obiegu palet.

Nie jest prawdą, że kiedy przewoźnik umawia się z klientem, że nie będą wymieniać palet, można o tych paletach całkowicie zapomnieć. Nawet jeśli wcześniejsze ustalenia były inne, klient może zarządzać kwitów paletowych. Najlepiej zapobiec takim sytuacjom po prostu każdorazowo pobierając kwity paletowe.

Przyjęte zlecenie zakłada szczegółowe rozliczenie palet i ich ewidencjonowanie na specjalnym dokumencie.

Przewoźnik zawsze powinien się dostosować do zaleceń, szczególnie w momencie, kiedy mowa jest o dokumentacji dotyczącej transportu. Jeśli kierowca wymieni palety i potwierdzi to, ale nie udokumentuje sytuacji na odpowiednim kwiecie paletowym, mogą się pojawić trudności w poprawnym rozliczeniu palet. W takim przypadku przewoźnik może być nawet obciążony kosztem palet nawet wtedy, kiedy je zwróci. Taka sytuacja może mieć miejsce w momencie, gdy przewoźnik nie wymienia palet, ale konieczne jest posiadanie dokumentu DPL. W ramach umowy zawsze należy się posługiwać odpowiednimi dokumentami.

Palety zostały wymienione na załadunku, co potwierdza kwit paletowy, a towar dostarczono na miejsce. Niestety rozładowca nie chce wydać palet, bo nie ma ich na stanie.

Z takiej sytuacji wyjścia są dwa. Pierwsze to zadbanie o kwity, które udokumentują, że rozładowca odmówił wydania palet i można je wymienić w innym terminie. Druga ewentualność to po prostu bezpośredni kontakt ze zleceniodawcą w celu otrzymania instrukcji postępowania. W takiej sytuacji zleceniodawca może zaproponować pobranie kwitu paletowego i odebranie palet z innego magazynu. Można się też zabezpieczyć na taką ewentualność odpowiednim zapisem w umowie. Zwykle zapisy w umowach informują, że przewoźnik może zostać obciążony kosztami za nierozliczenie palet, ale nie ma informacji o rekompensacie z tytułu niewydania palet przez rozładowcę. Można starać się wynegocjować taki zapis.

Zlecenie zakłada, że palety można wymienić tylko w określonym czasie np. w czasie do dwóch tygodni.

Zapisy na umowach nie zawsze zakładają możliwość/konieczność natychmiastowej wymiany palet. Czasami można to zrobić w innym terminie i zabrać palety przy okazji realizacji innego zlecenia.

Trudno jednoznacznie zrozumieć termin wymiany palet

Czasami termin wymiany palet jest określony w zleceniu w sposób tak zawiły, że ciężko go rozszyfrować. Taka zawiłość może doprowadzić do przekroczenia terminu zwrotu palet, co doprowadzi do sytuacji, w jakiej przewoźnik będzie obciążony kosztem palet, które mógł zwrócić, gdyby dobrze zinterpretował zapis w umowie.

Kierowca zostawił palety na rozładunku, ale nie pobrał ich na wymianę, a mimo to rozładowca wystawił kwity paletowy informujący o tym, że palety zostały pobrane. W efekcie zleceniodawca obciąża przewoźnika kosztem palet albo nakazuje ich zwrócenie.

Błędnie wystawiony kwit paletowy informujący o wymianie palet może być wystawiony omyłkowo albo umyślnie. Kierowca zawsze powinien sprawdzić zapis na dokumencie, aby nie narażać przewoźnika na straty. Każdy kierowca powinien bezwzględnie we wszystkich sytuacjach sprawdzać kwity paletowe.

We wcześniejszych ustaleniach nie było informacji o konieczności wymiany palet, ale otrzymane zlecenie stanowi inaczej.

W takiej sytuacji należy zadbać o wykreślenie z umowy zapisu o konieczności wymiany palet lub o sporządzenie dokumentu potwierdzającego, że w danym przypadku nie trzeba dokonywać wymiany. Jeśli nie będzie to skorygowane, przewoźnik ma obowiązek zastosować się do postanowień umowy, nie do ustaleń pozaumownych.

Rozładowca nie chce wymienić palet, bo twierdzi, że są uszkodzone lub nie spełniają innych wymagań – są np. stare.

Kiedy wymieniasz palety na rozładunku i chcesz je otrzymać z powrotem, musisz wcześniej zadbać o zapis dotyczący możliwości otrzymania rekompensaty od załadowcy. Jeśli takiego zapisu nie ma – poniesiesz stratę. Jedyne, co można zrobić, to wcześniej wliczyć koszty palet w cenę zlecenia.

W sytuacji, kiedy wymiana palet miałaby być wykonana po rozładunku, sprawa wygląda nieco inaczej. Jeśli kierowca w momencie załadunku sprawdzi palety i zanotuje ich wady to w momencie, kiedy rozładowca wyda kierowcy tylko taką ilość palet, jaka odpowiada tym sprawnym, koszty brakujących palet poniesie załadowca. Jeżeli kierowca w momencie załadunku nie odnotuje wątpliwego stanu palet, to w momencie rozliczenia zlecenia przewoźnik będzie musiał uzupełnić brakujące palety, których nie dostał na wymianę, bo załadowca uzna, że brakujące palety uległy zniszczeniu w transporcie, za co odpowiedzialność ponosi przewoźnik. Żeby zapobiec takim sytuacjom, należy wcześniej poinstruować kierowców co do konieczności sprawdzania stanu palet oraz notowania wszelkich wątpliwości na listach przewozowych.

Kwestie związane z paletami mogą być dla przewoźników wyjątkowo problematyczne. Tak naprawdę problemy pojawiają się w momencie, kiedy brak jest dokładnych zapisów dotyczących postępowania z paletami. Nie funkcjonują żadne przepisy mówiące o tym, na jakich zasadach należy wymieniać palety, więc przewoźnik powinien ustalać to z góry ze swoimi kontrahentami i na bieżąco nadzorować wymianę palet. Jeśli przewoźnik nie zadba o takie zapisy, może ponieść stratę w kwocie wyższej, niż koszt zlecenia.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos

Powiązane artykuły