Każdy list przewozowy powinien zawierać konkretne informacje. W tym artykule zobaczysz, co musi się bezwzględnie znaleźć na liście przewozowym. Pamiętaj, że brak konkretnych informacji może skutkować nawet odmową wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OCP.

Jeżeli wystąpią szkody na skutek niedostatecznych informacji zamieszczonych na liście przewozowym, odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi Nadawca.

Poprawnie wypełniony list przewozowy musi zawierać:

 • miejsce oraz datę wystawienia;
 • nazwę lub nazwisko oraz adres przewoźnika;
 • nazwę lub nazwisko oraz adres nadawcy;
 • nazwę lub nazwisko oraz adres odbiorcy;
 • datę oraz miejsce przyjęcia ładunku do przewozu i przewidywane miejsce wydania towarów;
 • określenie rodzaju towarów (powszechnie używane), a także sposób pakowania towarów a w przypadku niebezpiecznych towarów ich ogólnie znane określenie;
 • ilość sztuk towaru, a także ceny i numery towarów;
 • umówiony termin realizacji przewozu;
 • wagę brutto towarów bądź ilość określoną w inny sposób;
 • koszty przewozu, w tym przewoźne, wysokość opłat celnych i dodatkowych;
 • instrukcje umożliwiające załatwienie formalności (w tym celnych);
 • oświadczenie, iż przewóz podlega konwencji CMR.

W razie potrzeby na liście przewozowym powinny się znajdować także informacje dotyczące:

 • zakazu przeładunku towarów,
 • kwoty pobrania przy wydaniu towarów,
 • kosztów, które ponosi nadawca,
 • zadeklarowanej wartości towarów,
 • wykazu dokumentów przekazywanych przewoźnikowi,
 • instrukcji nadawcy dla przewoźnika w kwestii ubezpieczenia przesyłki.

Każda ze stron może także uzupełnić list przewozowy o dodatkowe dane, jeśli uzna, że taka adnotacja jest konieczna.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos 

Powiązane artykuły