Ubezpieczenie OCP to podstawowy dokument, który chroni firmę przewozową od strat wynikłych w związku z prowadzoną działalnością. Ubezpieczenie takie dopasowuje się do indywidualnych potrzeb danej firmy i od tego zależeć będzie wysokość składki ubezpieczeniowej. Transport w Polsce i za granicą zawsze powinien być chroniony stosownym ubezpieczeniem, gdyż taki jest wymóg prawny dla każdego pojazdu silnikowego. Jednak ubezpieczenie OCP to coś innego, niż wszystkim znane obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Czym jest ubezpieczenie OCP?

OCP to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, które wynika z zarobkowego charakteru działalności, w której realizowane są przewozy towarów. Ubezpieczenie takie zawiera się z towarzystwem ubezpieczeniowym na okres 12 miesięcy. Polisa OCP jest dobrowolna, aczkolwiek warto ją mieć, gdyż znacząco ogranicza straty, które mogłyby wystąpić w związku z transportową działalnością gospodarczą.

Polisa OCP występuje w dwóch zasadniczych rodzajach:

• OCP dla transportu krajowego,
• OCP dla transportu międzynarodowego.

W obu tych przypadkach zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela może być różny i wynikać będzie zarówno z zapisów prawa przewozowego, jak i z konwencji CMR.

Co może wchodzić w skład polisy OCP?

Polisa OCP ubezpiecza przewoźnika z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Chroni więc przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przewożonych ładunków, przed ich kradzieżą (w tym ze strzeżonego parkingu), pożarem i opóźnieniem w dostawie. Jest więc ochroną nie tylko dla przewoźnika, ale też dla każdego korzystającego z jego usług. Pozwala uzyskać odszkodowanie w sytuacji, gdy wystąpi szkoda.

W wielu przypadkach ubezpieczenie OCP to konieczność, gdyż zlecający bardzo często unikają firm, które nie posiadają takiego ubezpieczenia.

Niekiedy firmy ubezpieczeniowe nie obejmują ubezpieczeniem OCP konkretnych przewozów. Często dzieje się tak w przypadku transportu materiałów niebezpiecznych, pieniędzy, dzieł sztuki czy żywych zwierząt. Wszystko to jednak ustalane jest w odniesieniu do konkretnej polisy. Z OCP nie wyłącza się natomiast standardowych transportów takich jak na przykład, transport mebli czy elektroniki. Chociaż w transporcie drogiej elektroniki też możemy spotkać się z odmową zawarcia polisy ubezpieczeniowej.

Dodatkowych klauzul oraz zapisów w ubezpieczeniach może być naprawdę dużo. Wszystko uzależnione jest tutaj od firmy transportowej i od tego, czego ona potrzebuje oraz jakie warunki będzie w stanie wynegocjować w konkretnym towarzystwie ubezpieczeniowym. W większości przypadków na wysokość ubezpieczenia istotny wpływ mają faktycznie przewożone ładunki, a także ewentualne rozszerzenia polisy oraz sumy gwarancyjne.

Jedną z często proponowanych klauzul jest przykładowo klauzula awarii agregatu chłodniczego. Klauzula taka obejmuje szkody, które nastąpiły w mieniu, które przewożone jest w chłodni. W ramach takiego ubezpieczenia ochroną obejmuje się szkody wynikłe na skutek nieprawidłowo działającego agregatu, jego samoczynnego wyłączenia lub też błędu czy zwarcia w układzie. Krótko mówiąc, klauzula taka będzie obejmowała wszystkie te sytuacje, w których wadliwe działanie agregatu nie wynikło z winy kierowcy.

Drugim rodzajem klauzuli w ubezpieczeniu może być sytuacja, w której ubezpieczeniem objęte są zdarzenia, które miały miejsce w momencie braku ważnego badania technicznego pojazdu. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych można się spotkać również z dość kontrowersyjną klauzulą, która zakłada ochronę ubezpieczeniową w sytuacji wystąpienia szkód, które miały miejsce, gdy kierowca prowadził samochód po spożyciu alkoholu. W takim przypadku ubezpieczyciel zastrzega często regres w stosunku do kierowcy. W tym modelu firma transportowa objęta jest ubezpieczeniem, lecz materialną odpowiedzialność ponosi później kierowca, który prowadził na „podwójnym gazie”.

Oczywiście, mimo możliwości włączenia do polisy wielu różnego rodzaju klauzul, na przewoźniku oraz jego kierowcach nadal spoczywa duża odpowiedzialność. Niespełnienie konkretnych obowiązków mogłoby spowodować niewypłacenie odszkodowania. Jednakże w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych ochrona ubezpieczeniowa jest zachowana nawet wtedy, gdy szkoda wynikła z zaniedbania kierowcy, a nawet czynu umyślnego.

Koszt polisy OCP

Firmy ubezpieczeniowe stosują różne zasady wyliczania wysokości składki za ubezpieczenie OCP. Zazwyczaj jest ona obliczana na podstawie rocznych dochodów netto, które dana firma uzyskuje z tytułu usług przewozowych. Tak więc w takim przypadku im wyższe są obroty danej firmy transportowej, tym wyższa będzie także składka na ubezpieczenie OCP. Dodatkowo wysokość składki może być wyliczana na podstawie wysokości sumy gwarancyjnej oraz rodzaju przewożonych przez daną firmę towarów.

W każdym przypadku suma gwarancyjna powinna w pełni pokrywać wartość ładunku w jednym transporcie lub też wartość ładunku, którą zadeklarowano na liście przewozowym. Oczywiście zawsze możliwe jest też negocjowanie ceny polisy. Często też ubezpieczyciele określają w polisie udział w szkodzie przewoźnika (franszyzę reedukacyjną). Jeżeli przewoźnik partycypuje w kosztach, koszt polisy może być niższy. Jednakże dla przewoźnika jest to dość marne pocieszenie, dlatego że za niższą składkę, zostanie w takim przypadku obciążony kosztami, w sytuacji, kiedy nastąpi szkoda.

Warto też w tym miejscu zauważyć, że jeżeli suma przyznanego odszkodowania jest wyższa, niż udział przewoźnika, to odszkodowanie nie jest wypłacane.

Przykładowe ceny ubezpieczenia OCP w ruchu krajowym i międzynarodowym

Przykład A

• suma gwarancyjna: 100 000 Euro
• brak szkód w ostatnich 12 miesiącach
• jeden ciągnik siodłowy

W tym przypadku składka na ubezpieczenie wyniesie ok. 1200 zł i w zakres ubezpieczenia wpisane są już klauzule chroniące przed rabunkiem i rozbojem, klauzula postojowa czy związana z odpowiedzialnością podwykonawców.

Przykład B

• suma gwarancyjna 300 000 Euro
• brak szkód w ostatnich 12 miesiącach
• pięć ciągników

W tym przypadku wysokość składki ubezpieczeniowej wyniesie ok. 3000 zł. A w zakres wchodzą takie same klauzule jak w przykładzie A.

Kwestie związane z ubezpieczeniem OCP są dość zawiłe i w tym przypadku wymagane jest, by zarówno właściciel firmy, jak i jego kierowcy zdawali sobie sprawę z zawiłych przepisów ubezpieczeniowych, by mogli uniknąć przykrych niespodzianek.

Oczywiście samo ubezpieczenie, nawet w dość rozbudowanym zakresie, nie zwalnia od podejmowania działań prewencyjnych, dzięki którym możliwe jest uniknięcie wielu poważnych szkód. Z pewnością warto wdrożyć środki bezpieczeństwa, takie jak monitoring, ale też edukować pracowników w zakresie wiedzy o ubezpieczeniu, a także motywować ich do odpowiedniego wypełniania swoich zadań, bo wtedy ryzyko szkód znacząco maleje.

Co znajduje się w polisie OCP?

Na pierwszej stronie polisy OCP znajduje się zawsze zestaw najważniejszych danych:
• Informacja, czy polisa jest nowa, czy wznawiana.
• Dane ubezpieczyciela.
• Dane ubezpieczanego.
• Okres oraz miejsce ubezpieczenia (określa, czy polisa obowiązuje tylko w kraju, czy też za granicą).
• Zakres ubezpieczenia (informacje o charakterze przewożonych ładunków, a także sytuacje, przed którymi chroni ubezpieczenie).

Druga strona polisy OCP to miejsce na informacje dotyczące sposobu płatności, a także wysokości składki oraz terminach spłaty rat w przypadku wyboru płatności ratalnej.
Zanim podpiszesz umowę na ubezpieczenie OCP

Przede wszystkim warto zacząć od zrozumienia, dlaczego taka polisa jest firmie potrzebna. Zwyczajne i obowiązkowe dla każdego pojazdu ubezpieczenie OC chroni jedynie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na drodze. Nie chroni w żaden sposób naszego mienia, więc ubezpieczenie OCP jest w tym przypadku swego rodzaju odpowiednikiem polisy AC, ale odnoszącej się do ładunku.

Właściciele samochodów osobowych – a w tym przypadku czasami też ciężarowych – rezygnują z dodatkowych ubezpieczeń z uwagi na ich koszt, ale gdy zastanowimy się nad tym głębiej, to okaże się, że takie ubezpieczenie jest nas w stanie uchronić od poważnych problemów i dużych strat. Wykupienie takiej polisy co prawda jest dodatkowym obciążeniem finansowym, ale pozwala uchronić się od wielu przykrych zdarzeń. Koszt polisy można „wrzucić” natomiast w koszty firmowe, obniżając tym wysokość należnego podatku dochodowego.

Kiedy już zdecydujesz się wykupić OCP, pierwszą i najważniejszą zasadą weryfikacji danej polisy jest sprawdzenie wyłączeń z ubezpieczenia. Wyłączenia to takie sytuacje, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności.

Bardzo często wyłączeniami są:
• Niesprawny samochód.
• Niepoprawne załadowanie lub rozmieszenie towaru na naczepie.
• Prowadzenie samochodu przez osobę bez stosownych uprawnień.
• Postój poza parkingami strzeżonymi.
• Wyjazd do innego państwa, kiedy wykupiono krajową polisę OCP lub w ogóle wjazd do określonych krajów.

Konieczne jest też dokładne porównanie warunków oraz sum gwarantowanych, wyłączeń i cen polis u różnych ubezpieczycieli, bo czasami nawet kilka procent różnicy może być tutaj sporą oszczędnością.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos 

Powiązane artykuły