Od 2015 roku obowiązują płace minimalne dla kierowców pracujących w transporcie międzynarodowym. Zmiana ta miała miejsce w momencie, kiedy Republika Federalna Niemiec wprowadziła MiLoG. Później płace minimalne zostały wprowadzone również we Włoszech, w Holandii, Francji i w Belgii. Jak to wygląda u kierowców, którzy wykonują zlecenia na busa?

Płace minimalne w danym kraju dotyczą wszystkich pracowników, poza tymi pracownikami, którzy są ustawowo wyłączeni bądź mają zagwarantowane wyższe wynagrodzenie na mocy np. układów zbiorowych w konkretnej branży. Trzeba przy tym wspomnieć, że kierowców busów również obowiązuje płaca minimalna. Jedyną różnicą w tym przypadku jest wysokość gwarantowanego wynagrodzenia. Oczywiście uregulowania te nie dotyczą jedynie pracowników branży transportowej, tylko wszystkich pracowników danego kraju oraz pracowników delegowanych do pracy w tym państwie (poza wyjątkami wyższego lub niższego wynagrodzenia).

Przepisy dotyczące busiarzy

Kierowcy busów często mają mylne przekonanie co do tego, jakim obowiązkom i prawom podlegają. Wynika to najczęściej z faktu, że zlecenia na busa do 3,5 tony nie podlegają ewidencjonowaniu czasu pracy kierowców za pomocą tachografów. Często jest to dla przewoźników i kierowców tożsame z tym, iż „busiarze” w kwestii praw są na straconej pozycji, a to nieprawda. Wiele rzeczy jest wspólnych, jeżeli porównamy zlecenia na busa ze zleceniami na samochód o DMC powyżej 3,5 tony. Np. na przewóz rzeczy busami także trzeba mieć uprawnienia transportowe w przewozie ładunków.

Wysokość płacy minimalnej

Kolejne mylne przekonania dotyczące transportu samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dotyczą też płac minimalnych. To czy w danym przypadku kierowcy przysługuje minimalne wynagrodzenie, wynika ze specyfiki jego pracy i tutaj bierze się pod uwagę kryteria, takie jak:

  • rodzaj wykonywanego transportu (np. przewóz międzynarodowy, kabotaż czy tranzyt),
  • wiek kierowcy i jego staż pracy,
  • rodzaj pojazdu,
  • rodzaj przewożonego ładunku.

Wszystkie te czynniki mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia. Dodatkowo należy wspomnieć o tym, że podejmowanie transportu, który podlega pod przepisy o płacy minimalnej, wymusza konieczność spełnienia wszystkich obowiązków, które przewidują te przepisy, z tym że czas trwania przewozu oraz ilość ładunku nie będzie miała tutaj znaczenia.

Podsumowując, jeżeli pracownik konkretnej firmy transportowej ma prawo jazdy kategorii B i wykonuje transportu międzynarodowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, to należy mu się minimalne wynagrodzenie, jakie jest wprowadzone w konkretnych krajach europejskich.

W każdym kraju wynagrodzenie to jest inne i uzależnione od czasu pracy, wieku kierowcy oraz rodzaju prowadzonego pojazdu (dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu).

  • Niemcy – 8,84 euro/h.
  • Francja – 9,88 euro/h (w zależności od stażu i czasu pracy oraz rodzaju pojazdu).
  • Belgia – 10-11 euro/h.
  • Holandia – 8,96-9,95 euro/h (w zależności od czasu pracy i wieku kierowców).

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos

Powiązane artykuły