Przewoźnicy, którzy chcą wykonywać przewozy towarów samochodami o DMC do 3,5 tony, nie muszą posiadać żadnych licencji ani zezwoleń. Jednak w niektórych przypadkach uprawienia transportowe na busa są potrzebne. Ma to miejsce w sytuacji, kiedy zleca się przewóz ładunków podwykonawcom oraz wtedy, kiedy przekroczona jest dopuszczalna ładowność pojazdu.

Uprawnienia transportowe podczas przewozów do 3,5 tony

Zezwolenia według ustawy o transporcie drogowym oraz przepisów unijnych nie obowiązują dla transportu wykonywanego pojazdami samochodowymi i zespołami pojazdów o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie rzeczy oraz niezarobkowym przewozie rzeczy. Znaczy to, że przewoźnicy wykonujący zlecania transportowe busami nie muszą mieć zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (o ile realizują transport w Polsce). Nie ma też obowiązku dysponowania licencją wspólnotową w sytuacji wykonywania transportu międzynarodowego i kabotażowego na terenie UE.

Sytuacje, w których zezwolenia na transport busem są konieczne

Wyjątkami od reguły są tutaj dwa przypadki. Pierwszym wyjątkiem jest sytuacja, w której waga ładunku przekracza dopuszczalną ładowność – wtedy mowa jest o świadczeniu usług transportowych i przewoźnik busa podlega przepisom Ustawy o transporcie drogowym.

Drugi wyjątek to sytuacja, kiedy zlecenia transportowe na busa przekazywane są podwykonawcom, gdyż umowa zawarta między zleceniodawcą a zleceniobiorcą wskazuje na działalność spedycyjną. Wykonanie transportu w zakresie pośrednictwa wymaga posiadania licencji spedycyjnej i nie jest tutaj ważne, czy zlecenie będzie dotyczyło tylko busów, czy też transport będzie wykonywane samochodami o DMC powyżej 3,5 tony. W przypadku braku zezwoleń w takim transporcie odpowiedzialność przewoźnika jest ewidentna.

Kary za brak licencji

Jeżeli przewoźnik realizujący zlecenia transportowe do 3,5 tony nie ma licencji, może ponieść dotkliwą karę finansową. W Polsce wysokość grzywny nie jest duża, ale kara nałożona za granicą może być już bardzo wysoka. Brak uprawnień do realizacji transportu może kosztować kilkanaście tysięcy złotych. Obecnie kara za wykonywanie przewozów bez stosownego zezwolenia wynosi 8 tys. złotych, jednak nowelizacja ustawy o transporcie drogowym może przynieść zmianę i podniesienie wysokości kary aż do 15 tysięcy. Obecnie uprawnione organy dość rzadko kontrolują przewoźników w tym zakresie, ale zmiana tej sytuacji może nastąpić tak naprawdę w każdej chwili. Jeżeli chcesz utrzymać stabilność finansową firmy, nie ma sensu narażać się na takie kary i związane z nimi problemy.

Ochrona ubezpieczeniowa przewoźników wykorzystujących busy

Kolejną sytuacją problemową jest ochrona ubezpieczeniowa stosowana przez podwykonawców, którym przewoźnik zlecił transport. Ubezpieczenie OCP, o którym więcej możecie przeczytać w tym artykule, wykupowane zwykle przez przewoźników pozwala na ochronę na standardowych zasadach w momencie, kiedy wykonywane są zlecenia na busa do 3,5 tony. Jednakże w sytuacji, gdy bus-przewoźnik zleca podwykonawstwo firmie, która przewozi ładunki transportowe z wykorzystaniem samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania za szkody, które powstały w takim transporcie.

Zakład Ubezpieczeń przyjmie odpowiedzialność za tego typu szkody tylko w sytuacjach, gdy:

  • transport był realizowany pojazdami do 3,5 tony,
  • polisa OCP jest rozszerzona o szkody spowodowane przez podwykonawców,
  • umowa nie wyłącza odpowiedzialności, kiedy pojazdy są przeważone,
  • towarzystwo ubezpieczeniowe nie wymaga wpisania przewoźnika wykonującego transport busem do listu przewozowego.

Dlatego też bus-przewoźnik powinien pomyśleć o tym, by wykupić dodatkową polisę dla spedytorów, gdyż taka polisa chroni także w momencie, gdy odsprzedajemy zlecenie. Warto też sprawdzić, czy w ogólnych warunkach ubezpieczenia polisy OCP nie ma zbyt dużo wyłączeń.

Przewoźnik korzystający w transporcie z busów może wykonywać zlecenia transportowe bez licencji przewozowych i zezwoleń tylko wtedy, kiedy przewóz jest realizowany pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Kiedy norma wagowa dla samochodu z ładunkiem zostanie przekroczona oraz w momencie, gdy przewoźnik korzysta z pomocy podwykonawców (co czyni z niego spedytora), powinien mieć stosowne uprawnienia i obowiązek posiadania tych uprawnień wynika z ustawy.

Dlatego też zawsze trzeba się zastanowić, jaki rodzaj działalności wykonuje konkretny przewoźnik. Zabezpieczenie swoich interesów jest tutaj możliwe głównie dzięki odpowiednim ubezpieczeniom. Trzeba przy tym jednak pamiętać, że polisa OCP nie chroni przed każdą sytuacją, dlatego też warto wykupić czasami dodatkowe ubezpieczenia, a przede wszystkim sprawdzać, z kim podejmujemy współpracę.

Jeżeli prowadzisz firmę transportową, ważna powinna być dla ciebie świadomość, że w momencie przekroczenia ciężaru samochodu i przekazania transportu innemu przewoźnikowi, brak uprawnień naraża Cię na wysokie konsekwencje finansowe. Prowadzenie firmy zawsze wymaga tego, by przez cały czas trzymać rękę na pulsie i śledzić wszelkie zmiany przepisów.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos 

Powiązane artykuły