Rząd konsekwentnie walczy z procederem tzw. przekręcania liczników. 15 marca br. uchwalono ustawę zmieniającą Prawo o ruchu drogowym i Kodeks karny. Od teraz „kręcenie licznika” jest przestępstwem, a czynności kontrolne i administracyjne związane z tym procederem mają być szczególnie dokładne. Co się dokładnie zmieni i jak to wpłynie na transport w Polsce, sprawdzisz poniżej.

Cofanie liczników może skutkować więzieniem

Po zmianach związanych z zakazem wycinania filtrów DPF przyszedł czas na ukrócenie procederu zmiany wskazań liczników samochodowych. Zmiany przepisów związanych z „przekręcaniem liczników” składają się z dwóch części. Część karna dotyczy wprowadzenia do Kodeksu karnego nowego typu przestępstwa. W kodeksie pojawił się art. 306a, który brzmi:

§1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w ust. l. §3. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu określonego w §1 lub §2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jak widać, karą za przekręcanie licznika będzie nie grzywna, a więzienie i takiej karze podlega zarówno osoba, która ingerowała we wskazania licznika, jak i ta, która zleciła tę ingerencję. Czy to oznacza, że nie będzie można dokonywać żadnych zmian w licznikach samochodowych? Nie do końca i mówi o tym część administracyjna nowych przepisów zawierająca się w artykule 81a ustawy Prawo o ruchu drogowych. Artykuł ten podaje, że:

„Wymiana drogomierza jest dopuszczalna, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Wymiana drogomierza może nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu”.

Po wymianie licznika właściciel pojazdu musi się zgłosić do stacji kontroli pojazdów w celu sprawdzenia poprawności działania licznika i ma na to 14 dni od momentu dokonania wymiany. Badanie diagnostyczne sprawności licznika będzie kosztowało 100 zł. W przypadku wymiany nie będzie konieczności ustawiania licznika wedle ostatnich wskazań, dlatego że sam fakt wymiany zostanie odnotowany w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Nowe przepisy ustanawiają także, że Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, Policja i Żandarmeria Wojskowa będą miały obowiązek spisywania aktualnych wskazań liczników i przekazywania tych danych do CEP.

Według szacunkowych danych zjawisko „przekręcania liczników” może dotyczyć od 65 do 85% samochodów sprowadzanych z zagranicy. Dlatego, jeśli prowadzisz firmę transportową i do przewozu ładunków kupujesz głównie używane dostawczaki, to warto zwrócić na to uwagę. Wiele warsztatów samochodowych jawnie oferuje usługi „napraw liczników” lub „korekt przebiegu”. Wybór auta dostawczego lub osobowego z „przekręconym licznikiem” jest dla kupującego niekorzystny – jest to oszustwo, więc walka z tym procederem jest jak najbardziej uzasadniona.

Kampania informacyjna o zakazie zmian w przebiegu aut

Stowarzyszenie Komisów, Forum Rynku Samochodów Używanych i Związek Dealerów Samochodowych rozpoczynają kampanię informacyjną mającą dopilnować stosowania i egzekwowania nowych przepisów. Kampania ma uczyć kupujących rozpoznawania „cofniętych liczników” i tym samym eliminować z rynku nieuczciwych sprzedawców samochodów.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos

Powiązane artykuły