Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 dotycząca zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, fizycznych i niektórych innych ustaw. Zmiany te wpłyną na każdego przedsiębiorcę – również na przedsiębiorców prowadzących transportową działalność gospodarczą.

Rozliczenie leasingu i kosztów samochodów firmowych – zmiany 2019

Przed opracowaniem treści nowej ustawy konsultowane były różne pomysły, ale tylko część z nich trafiła do ostatecznej wersji ustawy, którą opublikowano w Dzienniku Ustaw. Samochodów firmowych będą dotyczyły poniższe aspekty.

1. Zmiana limitu zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu.

Od 2019 roku można amortyzować pojazdy do wyższych kwot, niż miało to miejsce do tej pory. Dotychczas limit amortyzacji dla samochodów elektrycznych wynosił 30 tys. Euro, teraz będzie to 225 tys. Euro. Dla pozostałych pojazdów nowe przepisy przewidują amortyzację do kwoty 150 tys. Euro, przy czym dotychczas można je było amortyzować do kwoty 20 tys. Euro. Limit będzie dotyczył również wydatków poniesionych na zakup pojazdu pomniejszych o odpisy amortyzacyjne.

2. Maksymalne kwoty ubezpieczenia, które można zaliczyć jako koszty uzyskania przychodu.

Flota transportowa musi być odpowiednio ubezpieczona, a ubezpieczenie to można będzie w całości rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu, jeśli dotyczy pojazdów o wartości nieprzekraczającej 150 tys. zł. W przypadku samochodów o wyższej wartości w kosztach uzyskania przychodu będzie można rozliczyć jedynie wartość, w jakiej 150 tys. pozostaje do wartości pojazdu.

3. Limit zaliczania leasingu do kosztów uzyskania przychodu

Limit kosztów wynikających z umowy leasingowej lub podobnych umów będzie wynosił 150 tys. zł.

4. Rozliczanie kosztów używania samochodów używanych w celach prywatnych i firmowych

W przypadku użytkowania pojazdu zarówno do celów osobistych, jak i firmowych, koszt uzyskania przychodów wyniesie 75% wydatków, które są z tym samochodem związane, czyli wydatków na paliwo, ubezpieczenie, naprawy i przeglądy. Do tej pory w koszty można było „wrzucić” 100% tych wydatków. Każdy przedsiębiorca stara się dbać o samochody dostawcze, a jednocześnie chce, by wydatki na nie poniesione zwracały się. Teraz nie będzie już tak łatwo.

5. Kilometrówka

W przypadku samochodów prywatnych, które są wykorzystywane w celach firmowych, do kosztów uzyskania przychodu będzie można zaliczyć jedynie 20% wydatków związanych z eksploatacją tych pojazdów. Można stwierdzić, że to koniec kilometrówki w Polsce. Rozliczenia między pracownikami wykorzystującymi prywatne pojazdy w celach służbowych nadal będą się jednak odbywać na podstawie kilometrówki.

6. Odliczenie 100% podatku VAT

100% VAT nadal będą mogli odliczyć wyłącznie Ci przedsiębiorcy, którzy wykorzystują samochody jedynie w celach firmowych. Do odliczenia 100% podatku VAT konieczna jest jednak ewidencja przebiegu pojazdu.

Jak zaoszczędzić pieniądze na rozliczeniu kosztów firmowych samochodów?

W celu łatwego zaliczania wydatków związanych z eksploatacją samochodu dostawczego i uniknięcia kar najlepiej jest skorzystać z monitoringu GPS, który ułatwi kontrolowanie wydatków poniesionych na utrzymanie pojazdu. Systemy dostosowane do takich pomiarów pozwalają łatwo ewidencjonować przebieg samochodu i pobierać pełne raporty o przejazdach, a na podstawie tych raportów łatwo wyliczyć koszty związane z działalnością.

Przedsiębiorcy prowadzący firmę transportową powinni ująć powyższe zmiany w sposobie funkcjonowania swoich firm. Dotychczasowe ulgi przestają obowiązywać, natomiast pojawiają się nowe. Zmiany te mogą realnie wpłynąć na rentowność danej firmy i w zależności od jej charakteru – poprawić sytuację finansową lub ją pogorszyć.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos 

Powiązane artykuły