Polskich rodzinnych firm przeprowadzkowych jest coraz więcej, a co za tym idzie, pojawiają się badania na ich temat i organizowane są różnego rodzaju konferencje oraz seminaria. Co przesądza o sukcesie takich firm i czy ten biznes ma więcej plusów, czy minusów?

Wzrost zainteresowania rodzinnymi firmami przeprowadzkowymi jest skutkiem ich coraz większego udziału w tworzeniu dochodu narodowego. W toku badań wyodrębniono cztery zasadnicze czynniki determinujące rozwój takich firm, a są nimi:

  • sukcesja;
  • optymalizacja struktury źródeł finansowania;
  • umiejętność rozwiązywania konfliktów;
  • profesjonalizacja zarządzania.

Problematyka sukcesji w firmie przeprowadzkowej

Bez względu na sposób prowadzenia firmy, problemem zawsze jest przekazywanie nowemu pokoleniu wiedzy. Wiąże się to z faktem, że sukcesja jest często utożsamiana z koniecznością wprowadzenia znaczących zmian w działaniu biznesu, a na to członkowie rodziny mogą nie być przygotowani. Rodzinna firma transportowa zajmująca się przeprowadzkami zwykle ma jasno określone zasady działania, a obawa o to, czy młode pokolenie poradzi sobie ze wszystkimi obowiązkami, odkłada sukcesję.

Konflikty w firmie

Najczęstsza przyczyną konfliktów w rodzinnych firmach przeprowadzkowych jest opóźnienie sukcesji. Konflikty mogą być też spowodowane różnicami pokoleniowymi, bo młode pokolenie może mieć inne podejście do prowadzenia firmy i inne pomysły, które nie zawsze podobają się starszym. Młodsze osoby są bardziej skłonne do ryzyka, natomiast te dojrzalsze wolą spokojną rutynę i raczej niechętnie podchodzą do zmian. Obawa starszego pokolenia przed krokami proponowanymi przez to młode może rodzić nieporozumienia, a przez to problemy w normalnym funkcjonowaniu spółki. Starsze pokolenie zwykle uważa, że najlepiej zna swoją firmę i może nie godzić się na zmiany proponowane przez młodych.

Źródła finansowania w firmie przeprowadzkowej

Rozwój każdej firmy, w tym tej zajmującej się przeprowadzkami determinują pieniądze, a tym samym źródła ich pozyskiwania. W przypadku rodzinnych firm przeprowadzkowych kwestie finansowania stanowią punkt krytyczny. W takich biznesach zwykle panuje przekonanie, że w momencie uzależnienia się od obcych środków finansowych spółka traci integralność i niezależność, a w dodatku rodzinny – tak pielęgnowany – charakter. Badania na próbie 40 polskich firm przeprowadzkowych działających w Łodzi i cechujących się rodzinnym charakterem wykazały, że w aż 44% przypadków wszelkie inwestycje były prowadzone w oparciu o własny kapitał. Pozostałe przedsiębiorstwa wspomagały się niewielkimi kredytami, ale tylko w sytuacji konieczności. Niechęć do nich jest w przypadku tych firm spowodowana obawą o wysokie oprocentowanie i skomplikowane formalności. Dodatkowo przedsiębiorcy boją się też brać kredyty, gdyż martwią się o przyszłość działalności i tym samym pomyślność swoich rodzin.

Profesjonalizacja zarządzania firmą przeprowadzkową

Pierwszą fazą działania rodzinnej firmy przeprowadzkowej jest faza przedsiębiorcza, a po niej następuje faza wzrostu. W tej drugiej działanie firmy powinno się opierać na długoterminowych celach, a te formułuje się wskutek przewidywania potencjalnych zagrożeń i przeciwdziałania im. Ten proces to profesjonalizacja zarządzania. Wyróżniamy w nim cztery elementy:

  • Powołanie rady konsultacyjnej z ekspertami z zewnątrz – dzięki temu można spojrzeć na firmę z szerszej perspektywy. W ocenie działania spółki z pewnością pomoże też analiza SWOT. Dzięki niej można ocenić sposób działania przedsiębiorstwa i znaleźć potencjał do rozwoju.
  • Zarządzanie własnością – właściwe zarządzanie własnością determinuje sukces firmy przeprowadzkowej. Dokładnie określona struktura własności pozwala też utrzymać dobre relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Profesjonalizacja własności może być jednoznaczna z odejściem od zamkniętej rodzinnej struktury i dopuszczeniem obcych udziałowców, co dzieje się szczególnie często w przypadku chęci pozyskania nowych źródeł finansowania.
  • Doskonalenie procesu zarządzania firmą – ewolucja firmy jest możliwa tylko wtedy, kiedy przedsiębiorstwo przechodzi przez różne etapy rozwoju, a w tym procesie istotna jest osoba lidera i zespół kierowniczy czuwający nad działaniem spółki.
  • Tworzenie wspólnej wizji – opracowanie odpowiedniej strategii jest możliwe tylko wtedy, kiedy członkowie rodzinnej firmy przeprowadzkowej będą umieli zrozumieć swoje punkty widzenia, cele i pomysły. Dobrą metodą jest w tym przypadku wprowadzenie oficjalnych spotkań mających na celu dyskusję na temat przyszłości firmy.

Zalety i wady prowadzenia rodzinnej firmy przeprowadzkowej

ZaletyWady
Praca w otoczeniu najbliższych i w swobodnej atmosferze.Niepewność finansowa rodziny w razie złego zarządzania firmą.
Możliwość sukcesji i budowania stabilnej przyszłości rodziny.Konieczność wytężonej pracy i mniej czasu dla siebie.
Możliwość pracy na rzecz wspólnego dobra.Możliwe ryzyko konfliktów przekładających się na życie prywatne.
Mniejsze ryzyko różnego rodzaju oszustw.Konieczność „dogadania się” i pójścia na wiele kompromisów.
Satysfakcja z tworzenia firmy o bardzo tradycyjnych strukturach.

Prowadzenie rodzinnej firmy przeprowadzkowej ma zarówno wady, jak i zalety, a szala nie przeważa się właściwie na żadną ze stron. Taki biznes nie jest dla każdego – jak zresztą każdy, ale można prowadzić go z sukcesem finansowym i z ogromną przyjemnością.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos

Powiązane artykuły