Lato zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim pojawi się zagadnienie zatrudniania pracowników na staże i praktyki. Nowi pracownicy zwykle mają nikłe pojęcie o czynnościach, jakie ich czekają, a im bardziej skomplikowane są to czynności, tym większą uwagę trzeba przyłożyć do właściwego przeszkolenia tych nowych pracowników. Teoretyczna wiedza nijak się ma do rzeczywistej pracy, a ewentualne błędy mogłyby ośmieszyć firmę w oczach jej kontrahentów.

Najważniejszy jest towar

Nowym pracownikom opowiada się o negocjowaniu stawek, zarządzaniu czasem i procedurach, ale zbyt mało czasu poświęca się kwestiom związanym z towarem. Tymczasem w transporcie to towar jest najważniejszy. Lekceważenie towaru skutkuje problematycznymi sytuacjami, takimi jak zwroty, reklamacje, straty i złe opinie klientów. Czasami prowadzi to także do zakończenia relacji biznesowej, a do tego nie można dopuścić. Poznanie właściwości przewożonego towaru powinno mieć miejsce już na etapie negocjowania warunków transportu. Do rozważenia jest kilka kwestii.

Waga towaru

Pierwszą kwestią jest waga towaru, dlatego że każdy pojazd ma DMC, której nie wolno przekroczyć. Przeciążenie pojazdu skutkuje wysokimi karami finansowymi. Wielu przewoźników nagminnie przeładowuje swoje pojazdy, ale w końcu dochodzi do zatrzymania pojazdu na drodze i niestety waga jest nieubłagana. Przeładowanie skutkuje problemami dla wszystkich ogniw transportu, począwszy od kierowcy, przez firmę, a kończąc na ostatecznym kliencie. Waga towarów musi być zawsze uwzględniona w wycenie zlecenia i w organizacji transportu.

Wymiary towaru

Każdy towar ma określone wymiary, a te wymiary będą rzutowały na sposób transportu. Znajomość pojemności samochodu to nie wszystko. Trzeba zwrócić uwagę również na wielkość jednostkowych i zbiorczych opakowań towaru. Bezpieczny załadunek towarów, rozmieszczenie i rozładunek wymagają użycia różnych technik i różnego sprzętu, więc trzeba być do tego przygotowanym, zanim samochód podjedzie na załadunek.

Dodatkowe wymagania

Przewóz niektórych towarów jest możliwy tylko po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. Takie zezwolenia są potrzebne na przykład na przewóz makulatury czy towarów niebezpiecznych (ADR). Niekiedy dzieje się tak, że przewoźnik nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że jego ładunek podlega pod towary niebezpieczne i że nie można go transportować w zwyczajnych warunkach. Przykładem niech będą piłeczki ping-pongowe. Takie piłeczki są wybitnie łatwopalne i podlegają przewozom ADR.

Kontrolowana temperatura przewozu

Produkty spożywcze wymagają przewożenia w warunkach kontrolowanej temperatury – w samochodzie chłodni lub w mroźni. Jest też grupa towarów niebędących produktami spożywczymi, które też wymagają takiej temperatury i jednym z przykładów są świeczki.

Transport zwierząt

Jednym z najtrudniejszych pod kątem logistycznym przewozów jest przewóz zwierząt. Taki transport jest obwarowany wieloma przepisami, a celem tych obostrzeń jest zminimalizowanie negatywnych skutków przewozu. Zwierzęta muszą podróżować w warunkach niestwarzających zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Piętrowanie towarów

Niektóre towary można piętrować, a w przypadku innych jest to całkowicie zabronione ze względu na właściwości tych towarów, np. przez wzgląd na kruchość czy podatność na odkształcenia. Lekceważenie tego zakazu jest nagminne, a skutkiem są straty na towarze i w takiej sytuacji winę za te straty ponosi przewoźnik.

Wartość towarów

Wartość przewożonych towarów musi być uwzględniana przy planowaniu transportu i przy jego realizacji. Co prawda każdy pojazd trzeba odpowiednio zabezpieczyć, ale jest duża różnica w postrzeganiu pojazdu wypełnionego warzywami a pojazdu zapakowanego do pełna najnowszymi modelami laptopów. Przewozy bardzo wartościowych towarów warto dodatkowo ubezpieczyć, a w planowaniu transportu wykorzystać wszelkie możliwe środki ostrożności, np. zainstalować alarmy napadowe i parkować tylko na strzeżonych parkingach.

Zabezpieczenie towarów

Właściwości towarów automatycznie narzucają konieczność transportowania tych towarów z wykorzystaniem konkretnych metod i sposobów zabezpieczenia. Towary ADR są np. zabezpieczane w taki sposób, by nie zostały uszkodzone nawet podczas wypadku. Towary zabezpiecza się na różne sposoby – folią, pasami transportowymi, specjalnymi przekładkami i deskami czy umieszczając je na paletach w opakowaniach. Ładunek musi być tak załadowany i zabezpieczony, żeby nie przesuwał się i dotarł w całości na miejsce rozładunku.

Podsumowanie

Przed rozpoczęciem planowania transportu trzeba upewnić się, jakie cechy ma towar. Jest to szczególnie ważne już na etapie wyceny zlecenia, bo towary o małych wymiarach, łatwe do przewozu i tanie można przewieźć w niższej cenie niż te bardzo problematyczne i o dużej wartości. Każdy pracownik, bez względu na to, czy stały, czy tymczasowy (np. stażysta), musi zdawać sobie sprawę z korelacji między właściwościami towarów a planowaniem transportu i samym transportem. Dzięki precyzji w tym zakresie firma uniknie przykrych niespodzianek.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos

Powiązane artykuły