Prowadzenie firmy w Polsce wiąże się z ogromnym ryzykiem, wieloma wymaganiami i raczej niewielkimi przywilejami. Tymczasem branża transportowa jest branżą bardzo szczególną i co tu dużo mówić – trudną. Przepisy zmieniają się bardzo często, terminy gonią, a nowości wymagają od nas dostosowania się do zmieniających się standardów. Wielu przedsiębiorców sądzi też, że najtaniej i najlepiej zrobią coś sami. Niestety w większości przypadków decyzja o zatrudnieniu specjalisty, który pomoże firmie, zapada zbyt późno

Prawo restrukturyzacyjne oraz prawo upadłościowe są dziedzinami bardzo skomplikowanymi, często niejasnymi, a to sprawia, że samodzielne działanie w tym zakresie może mieć negatywne skutki. Jeśli masz zamiar podjąć dalekosiężne kroki, lepiej poradzić się specjalistów, niż zrobić coś samemu i źle.

Czy to już czas na restrukturyzację?

Restrukturyzacja to postępowanie, które ma na celu przeobrażenie firmy, uporanie się z problemami i wykorzystanie mocnych stron działalności do zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku. Restrukturyzacji poddawane są przedsiębiorstwa niewypłacalne (niemogące na bieżąco regulować swoich zobowiązań) oraz zagrożone niewypłacalnością.

Z restrukturyzacją z pewnością nie warto czekać do momentu, aż firma będzie całkiem niewypłacalna, a to dlatego, że prawo restrukturyzacyjne jest bardziej liberalne dla firm, które są dopiero zagrożone niewypłacalnością. Procedur restrukturyzacyjnych mamy w sumie 4 i tylko jedna z nich jest przeznaczona dla przedsiębiorstw niewypłacalnych, natomiast aż 3 drogi postępowania mamy do wyboru w momencie, kiedy firma jest dopiero zagrożona niewypłacalnością. Jeśli kondycja finansowa firmy transportowej nie jest najlepsza – nie warto czekać. Później będzie już zwykle tylko gorzej. Każdy przedsiębiorca powinien na bieżąco kontrolować sytuację swojej firmy, choćby przez tak proste działania, jak analiza SWOT firmy transportowej czy obliczanie rentowności prowadzonego biznesu.

4 procedury restrukturyzacyjne

1. Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dzięki tej procedurze przedsiębiorca może zawrzeć układ, samodzielnie zbierając głosy wierzycieli. Uczestnictwo sądu sprowadza się wyłącznie do zatwierdzenia układu. Takie postępowanie można zastosować jedynie w sytuacji, kiedy suma sporna wierzytelności, które uprawniają do głosowania, nie jest większa niż 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania. To postępowanie jest zdecydowanie najszybsze i w dodatku jest poufne, więc informacje o złej kondycji firmy nie szerzą się tak mocno i nie wpływają na jej reputację. Niestety takie postępowanie można zastosować tylko wtedy, gdy wierzycieli jest niewielu albo gdy wierzyciele są skłonni do ustalenia wspólnie warunków restrukturyzacji bez konieczności angażowania w to organów sądowych.

2. Przyspieszone postępowanie układowe

W myśl tego postępowania układ sporządza się i zatwierdza po spisie wierzytelności wykonanym w trybie uproszczonym. Przedsiębiorca nie zbiera głosów, to sąd zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu uzyskania ochrony przedsiębiorcy przed postępowaniami egzekucyjnymi, które zostały objęte układem. Takie postępowanie również można prowadzić jedynie w sytuacji, gdy suma spornych wierzytelności uprawniających do głosowania za układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności, które uprawniają do głosowania.

3. Postępowanie układowe

Ta metoda daje przedsiębiorcy możliwość zawarcia układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. W tym przypadku jednak suma wierzytelności spornych musi być większa niż 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania. Przedłużona procedura tego postępowania wynika z faktu, że należy rozpoznać sprzeciwy, jakie wierzyciele wnoszą do listy wierzytelności, którą sporządził nadzorca.

4. Postępowanie sanacyjne

Jeśli firma transportowa jest już niewypłacalna, jedyną metodą, jaką można zastosować, jest postępowanie sanacyjne. W myśl tego postępowania sąd obiera przedsiębiorcy zarząd nad majątkiem firmy i ustanawia dla tego majątku nowego zarządcę. To sprawia, że w czasie postępowania restrukturyzacyjnego zablokowana zostaje możliwość egzekucji wierzytelności z majątku firmy. Zadaniem zarządcy majątku firmy jest pomoc przedsiębiorstwu w uregulowaniu zobowiązań. Zarządca majątku będzie mógł odstąpić od wzajemnych umów, sprzedać składniki majątku czy zwolnić pracowników w celu ograniczenia wydatków firmy. Postępowanie takie musi trwać minimum 12 miesięcy, a jego celem jest osiągnięcie porozumienia z wierzycielami i wyjście z niewypłacalności.

Jeśli tylko zauważysz pierwsze symptomy świadczące o problemach z płynnością finansową, nie ma na co czekać. Warto od razu zastosować jedną z trzech pierwszych metod restrukturyzacji.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos

Powiązane artykuły