Niewłaściwe rozmieszczenie ładunku jest poważnym naruszeniem prawa i może się wiązać z karą pieniężną w wysokości nawet 15 tysięcy złotych. Uniknąć tego można poprzez odpowiednie rozmieszczanie i zabezpieczenie ładunku. O tym, jak zabezpieczyć ładunek już pisaliśmy. Dziś podejmiemy temat jego rozmieszczenia i powiemy Ci, jak robić to dobrze i przy okazji zadbać o własne bezpieczeństwo podczas realizacji transportu.

1. Unikanie przeładowania samochodu

Najlepiej byłoby każdorazowo po załadunku korzystać z wagi w celu sprawdzenia, czy samochód nie jest przeładowany. Jeśli kierowca otrzymał pojazd załadowany i nie ma jak sprawdzić jego wagi, powinien zanotować to na liście przewozowym. Jak już Wam pisaliśmy w jednym z poprzednich tekstów, kary za przeładowanie są zbyt dotkliwe, by ryzykować jazdę ze zbyt obciążoną naczepą.

2. Kontrola maksymalnego nacisku na osie

Nacisk na jedną oś pojazdu nigdy nie może przekraczać wartości określonej dla danej drogi, czyli 8, 10 lub 11,5 tony. Wartości te należy uwzględnić już na etapie planowania trasy, o czym więcej pisaliśmy tutaj.

3. Dostosowanie nacisku na oś napędzaną

Ładunki należy rozmieszczać tak, by nacisk na napędzaną oś był większy niż 25% ciężaru pojazdu z ładunkiem. Jeżeli oś napędzana jest odpowiednio dociśnięta, to możliwe jest optymalne wykorzystanie energii produkowanej przez silnik i jednocześnie zmniejszenie spalania.

4. Rozłożenie ciężaru równomiernie na osie

Nacisk na wszystkie osie pojazdu powinien być podobny, czyli ciężar musi być rozłożony równomiernie. Jeżeli ładunek nie będzie równomiernie rozłożony, to ta oś, która przenosi największy ciężar, będzie narażona na uszkodzenia. Dodatkowo zwiększy się także spalanie, co będzie wynikiem zwiększonych oporów toczenia.

5. Odpowiednio dostosuj nacisk na przednią oś

Nacisk na przednią oś pojazdu musi wynosić minimum 20% ciężaru pojazdu z ładunkiem. Jeżeli nacisk będzie mniejszy, to oś kierowana będzie niewystarczająco dociśnięta i poskutkuje to trudnością w prowadzeniu pojazdu.

6. Środek ciężkości ładunku należy ustawić nisko

Najcięższa część ładunku powinna znajdować się możliwie najbliżej podłoża. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia delikatnych towarów, a dodatkowo też będzie sprzyjało stabilizacji samochodu na drodze.

7. Ciężar należy rozłożyć równomiernie na boki

Ciężar należy tak rozmieścić na bokach pojazdu, by wszystkie koła przenosiły podobne obciążenia. Jeżeli samochód jest mocniej dociążony z jednej strony, to po pierwsze na tej stronie szybciej niszczą się opony, a po drugie istnieje ryzyko wypadnięcia z drogi.

8. Częściowy rozładunek zakończ sprawdzeniem rozmieszczenia reszty ładunku

Za każdym razem, kiedy ładunek jest dokładany lub zdejmowany, należy skorygować rozmieszczenie towarów na naczepie.

9. Rozmieszczaj ciężar ładunku, a nie jego objętość

Podczas załadunku nie należy się nigdy kierować równomiernym rozłożeniem objętości palet lub skrzyń, ale ich ciężarem. Na jednej palecie mogą się przecież znajdować cegły, natomiast na innej styropian.

10. Staraj się ułatwiać rozładunek

Jeżeli wszystkie powyższe zasady zostały zachowane, to ostatnią będzie takie rozmieszczanie ładunku, żeby ułatwić zdjęcie go z naczepy, szczególnie przy częściowych rozładunkach.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos

Powiązane artykuły