Odpowiednie zabezpieczenie ładunku przeciwdziała jego uszkodzeniu i gwarantuje bezpieczeństwo kierowcy. Jeżeli fracht nie będzie odpowiednio zamocowany, może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia kierowcy oraz innych uczestników ruchu drogowego. Nawet w sytuacji – niegroźnego z pozoru – zderzenia lub intensywnego hamowania. Wykonując przewóz rzeczy, należy kłaść ogromny nacisk, w jaki sposób zabezpieczyć ładunek.

Na straży właściwego zabezpieczenia transportowanych towarów stoi polskie prawo. Do kwestii tych odnosi się bezpośrednio ustawa „Prawo w ruchu drogowym”.

Zabezpieczanie ładunków

Pierwszą i najważniejszą kwestią w kontekście prawidłowo realizowanego transportu jest trzymanie się dopuszczalnej masy całkowitej dla danego pojazdu. Nigdy nie wolno dopuszczać do przeładowania, dlatego że kary za przeładowanie busa są bardzo dotkliwe. Dodatkowo przeładowany samochód ma gorszą sterowność i zapanowanie nad nim jest trudniejsze niż wtedy, kiedy jest on obciążony w sposób dopuszczalny. Jeżeli upewnimy się, że samochód nie jest przeładowany, można przejść do właściwego zabezpieczania ładunku, biorąc pod uwagę, że do wagi wliczają się także wszystkie środki mocujące przewożone towary, a bezpieczna jazda nie jest możliwa, kiedy przekraczamy dopuszczalne normy.

Najlepszą metodą zabezpieczenia ładunku jest jego unieruchomienie przez rozparcie, zastosowanie rozciągów lub usztywnienie. Dobry efekt przynosi także zwiększenie nacisku na powierzchnię oraz zwiększenie siły tarcia. Tak zabezpieczony ładunek będzie stabilny, a tym samym nie spowoduje zagrożenia dla osób siedzących w kabinie kierowcy.

  • Zabezpieczenie ładunku odciągami – odciągi mogą mieć postać łańcuchów, stalowych lin lub specjalnych taśm. Możemy dzięki nim związać ze sobą elementy ładunku bądź też przytwierdzić je do platformy ładunkowej.
  • Sieci ze stalowego drutu – zabezpieczenie takie sprawdza się najlepiej w przypadku ładunku, który składa się z drobnych elementów. W tym przypadku trzeba jednak dopasować wielkość oczek sieci do wielkości transportowanego ładunku. Dzięki sieciom możemy przytwierdzić ładunki do palet lub też do samochodu, albo wykorzystać je do podzielenia przestrzeni ładunkowej czy przykrycia kontenerów.
  • Uchwyty i haki – te elementy wyposażenia samochodu powinny być bezwzględnie stosowane do zabezpieczania ładunków.
  • Maty antypoślizgowe – to doskonały sposób na zabezpieczenie podłoża. Często też można do tego celu wykorzystać dywany albo nawet arkusze papieru. Elementy takie zwiększą siłę tarcia między ładunkiem a podłogą i uniemożliwią jego przesuwanie. Nigdy nie wolno jednak traktować takich elementów jako jedynego zabezpieczenia ładunku.
  • Belki – warto stosować je przy transporcie towarów na paletach. Belki uniemożliwią przesuwanie się ładunku.
  • Jeże – to metalowe bloki z nacięciami lub kolcami, które wbijają się w materiał. Jeże mogą być wykorzystywane do unieruchomienia elementów, które ułożone są w rzędach, warstwami. Niestety jeży nie można wykorzystywać w celu zabezpieczenia ładunku, który mógłby ulec uszkodzeniu.
  • Skrzynie ładunkowe – wykorzystuje się do transportu materiałów sypkich i materiały takie zabezpiecza się specjalnymi zasłonami.

Obowiązki kierowcy w kontekście zabezpieczenia ładunku

Obowiązkiem kierowcy oraz firmy przewozowej jest profesjonalne załadowanie towaru do samochodu. Prawo zakłada, że transportowane towary powinny być załadowane w taki sposób, by nie doszło do przekroczenia dopuszczalnych nacisków na osie. Ponadto do obowiązków kierowcy należy dopilnowanie, aby ładunek nie naruszał stateczności pojazdu, nie ograniczał widoczności, nie zasłaniał świateł, tablic rejestracyjnych i urządzeń sygnalizacyjnych oraz by nie utrudniał prowadzenia pojazdu. Jeżeli samochód zostanie załadowany nieprawidłowo, to w razie kontroli drogowej kierowca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za taki stan rzeczy.

Jeżeli ładunek nie będzie poprawnie zamocowany, to się przemieści i niestety nie ominiemy naturalnych praw fizyki. Przewożąc towary, należy korzystać ze środków zabezpieczających nie tylko w kontekście ochrony samego ładunku, ale też własnego bezpieczeństwa. Wszystkie środki zabezpieczające należy też stosować zgodnie z instrukcją obsługi, gdyż nieprawidłowe użycie może zmniejszyć ich skuteczność.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos

Powiązane artykuły