„Blue banana”, czyli główny korytarz dystrybucyjny w Europie biegnący od krajów Beneluksu do północnych Włoch jest bardzo ważnym traktem handlowym tego kontynentu. Wraz z rozbudową infrastruktury pojawiają się też nowe „banany”, jak się je popularnie nazywa, czyli korytarze logistyczne o strategicznym znaczeniu. Docelowo ma być ich aż 8.

Firma doradcza Cushman & Wakefield opublikowała raport, w którym czytamy, że główny korytarz dystrybucyjny w Europie przekształcił się już w kilka korytarzy. Ma to związek z powiększeniem się Unii Europejskiej oraz budową nowych autostrad. Teraz pochodzenie towaru nie ma już tak wielkiego znaczenia, gdyż dzięki rozwiniętej infrastrukturze drogowej, morskiej i kolejowej mamy możliwość sprowadzania towarów z dowolnego kraju w Europie.

Rozwój korytarzy logistycznych w Europie

Analitycy ze wspomnianej wyżej firmy przewidują, iż europejskie korytarze logistyczne będą nieustannie rozbudowywane. Wedle prognoz wolumen przewożonych towarów ma wzrosnąć aż o 22% w ciągu najbliższych 10 lat, więc takie korytarze staną się niezbędne. Popyt na usługi transportowe ma wzrosnąć między 2010 a 2050 rokiem prawie o 182%. Branża logistyczna będzie się przekształcała, a trendy w transporcie na 2019 to tylko początek. Branżę transportową czekają duże zmiany. Przede wszystkim wzrosną koszty transportu, a przy jednoczesnym zagęszczeniu ruchu drogowego i niedoborach kadrowych zmiany będą nieuniknione. Na zmiany te wpłyną w najbliższej przyszłości wzrosty sprzedaży na rynku e-commerce, a także takie kwestie jak brexit. Spowoduje to, że kondycja finansowa firm transportowych może stanąć pod znakiem zapytania, więc konieczne są trwałe i efektywne zmiany.

Wszystkie te czynniki prowadzą do konieczności zaproponowania długofalowych rozwiązań logistycznych. Unia Europejska inwestuje mocno w rozwój nowych technologii, a także w infrastrukturę, co ma na celu nie tylko zwiększenie efektywności transportu, ale też obniżenie jego kosztów i tym samym przeciwstawienie się negatywnym zmianom rynkowym.

Na rozwój logistyki w Europie wpłynie znacząco osiem głównych korytarzy logistycznych.

Do 2030 będą to następujące korytarze:

1. Blue banana – pierwotny korytarz, przez który wywozi się towary do Europy. Korytarz ten biegnie przez porty krajów Beneluksu i Nadrenię aż do północy Włoch. Możliwe jest, że korytarz ten będzie przedłużony aż do Genui.

2. Korytarz brytyjski – w momencie wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej sieci tego kraju przestaną wchodzić w skład korytarza Morze Północne-Morze Śródziemne. Wtedy też wzrośnie znaczenie łańcuchów dostaw do UK, a logistyka stanie się zależna od brytyjskich portów.

3. Korytarz irlandzki – szlak ten powstanie między portami w Cork i Dublinie (Irlandia) i Antwerpii oraz Zeebrugge (Belgia). Z uwagi na ograniczoną przepustowość portu morskiego w Zeebrugge, zwiększony ruch zostanie zanotowany z pewnością w portach Zelandii (Holandia) i Gandawa (Belgia).

4. Korytarz środkowoeuropejski – na tej trasie wzrośnie efektywność dystrybucji kolejowych w ramach TEN-T. W przyszłości ten szlak może dotrzeć do północy Włoch i połączyć się ze szlakiem niebieskim w Mediolanie i w Bolonii.

5. Korytarz iberyjski – do Portugalii i Hiszpanii przyciągają niemieckie firmy działające w branży motoryzacyjnej przede wszystkim takie aspekty jak tania i dobrze wykwalifikowana siła robocza. Na tej trasie wolumen przewozów może się znacząco zwiększyć w ciągu najbliższych 5-7 lat.

6. Korytarz Morza Północnego – korytarz ten łączy port w Hamburgu z Malmö i Kopenhagą. Dystrybucja na tej trasie będzie większa po ukończeniu tunelu łączącego Rødby i Puttgarden (tunel zostanie ukończony w 2021 roku).

7. Korytarz Bałtycki – tempo wzrostu znaczenia krajów nadbałtyckich będzie niewątpliwie zależne od tworzenia nowych sieci drogowych i kolejowych w ramach TEN-T. Żeby korytarz ten się rozwinął, konieczne są jednak duże nakłady finansowe na rozwój infrastruktury.

8. Korytarz Morza Czarnego – korytarz ten zostanie połączony z „blue banana” w momencie ukończenia sieci łączącej Ren-Dunaj w ramach TEN-T oraz łączącej Morze Czarne z Budapesztem.

Rozwój korytarzy znacząco wpłynie na branżę logistyczną oraz na transport drogowy, morski i kolejowy. Zatory na autostradach muszą zostać rozładowane, a bezpieczeństwo zwiększone. Unia Europejska musi też postawić na ekologiczne podejście do kwestii transportu. Do roku 2030 przy autostradach mają się pojawić stacje z alternatywnym paliwem, a cały rozwój branży musi dążyć do spójności i obniżenia kosztów. Europę czeka duże przeobrażenie, ale ostatecznie ma być to korzystna przemiana.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos  

Powiązane artykuły