Do mocowania ładunku można wykorzystać wiele różnego rodzaju sprzętów. W tym wpisie postaramy się przybliżyć najpopularniejsze z nich i określić sposób ich wykorzystania oraz sytuacje, w których warto je zastosować. Jeżeli zastanawiasz się, jak zabezpieczyć ładunek, to pamiętaj, że zawsze trzeba wykorzystywać do tego rozwiązania, które dedykowane są dla konkretnego typu towarów. Bezpieczna jazda wymaga nie tylko stosowania się do przepisów ruchu drogowego, ale też zapewniania ładunkowi stabilności oraz zwiększenia sił tarcia.

Palety

Palety są zdecydowanie najczęściej wykorzystywanym materiałem wypełniającym wolne przestrzenie. Można je zastosować, kiedy przestrzeń, jaka pozostała nam do wypełnienia jest większa niż 15 cm (tyle wynosi wysokość europalety). W przypadku większych przestrzeni możliwe jest zestawienie dwóch, trzech lub więcej palet, a w sytuacji, kiedy wolna przestrzeń jest mniejsza niż 15 cm, dobrze jest zastosować deski.

Ramy rozporowe

W sytuacji, kiedy między elementem blokującym a ładunkiem zostaje duża przestrzeń i oddziałują duże siły, to najlepiej jest wykorzystać drewniane ramy rozporowe. W tym przypadku trzeba zwrócić uwagę na fakt, że listwy poprzeczne należy tak umiejscowić, by znalazły się prostopadle do mocowanego ładunku. Dzięki temu listwa będzie lepiej znosić nacisk tego ładunku.

Poduszki powietrzne

W użytku są zarówno jednorazowe, jak i wielorazowe poduszki powietrzne. Te rozwiązania są bardzo łatwe w obsłudze – wystarczy je napełnić sprężonym powietrzem (na każdej jest instrukcja użytkowania oraz informacja o nośności). Poduszki mają dość szerokie zastosowanie przy zabezpieczaniu ładunków, ale nie można ich stosować z nieusztywnionymi elementami działowymi oraz drzwiami. Jeżeli wykorzystujemy poduszki wielokrotnego użytku, to należy na bieżąco sprawdzać, czy przypadkiem nie są już zużyte.

Kliny

Klinami zabezpiecza się elementy cylindryczne, np. bele czy beczki. Kliny występują w dwóch typach – w wersji blokowej oraz ostro zakończonej. Rodzaj zastosowanych klinów dobieramy w zależności od tego, czy przepasujemy ładunek odciągami do góry, czy też nie. Jeżeli ładunek jest przepasany, to stosujemy kliny o wysokości 200 mm i kącie 45 stopni.

Z kolei w momencie, gdy nie stosujemy przepasywania ładunku, kliny powinny mieć wysokość R/3 (1/3 promienia elementu, który zabezpieczamy) i być oparte o urządzenia mocujące skrzyni ładunkowej.

Jeżeli chcemy unieruchomić ładunek w trakcie ładunku lub rozładunku, to wykorzystujemy kliny o kącie 15 stopni.

Zawsze należy pamiętać o tym, że poprawne zabezpieczenie ładunku chroni interesy firmy. Oczywiście ubezpieczenie OCP pozwala przewoźnikowi zabezpieczyć się przed wieloma problemowymi sytuacjami, ale do zadań przewoźnika należy zadbanie o bezpieczeństwo ładunku w czasie przewozu.

Jeże

Jeże stosuje się do zabezpieczania towarów miękkich. Można nimi zabezpieczać warstwy w rzędach, ale nie można ich wykorzystywać w transporcie materiałów niebezpiecznych. Dodatkowo trzeba też pamiętać o tym, że jeże mogą uszkodzić powierzchnię platformy ładunkowej. Z uwagi na ich specyficzne umiejscowienie, nie można też sprawdzić poprawności ich zamocowania.

Za każdym razem należy stosować przynajmniej dwa jeże, natomiast nacisk, jaki jest potrzeby do ich wbicia, musi wynosić minimum 180 daN na jedną sztukę. Jeże można kupić w czterech rozmiarach – 48, 62, 75 oraz 95 mm średnicy. Najczęściej spotyka się trzy pierwsze rozmiary.

Listwy ukośne i poprzeczne

Bardzo często listwy ukośne stosuje się w kontenerach. Listwami blokuje się wzdłużnie podstawy ładunku, ale można nimi też wypełnić wolne przestrzenie pomiędzy ładunkami.

Łożyska klinowe

Łożysko klinowe to dwa kliny, które połączone są ze sobą nastawnymi elementami (łańcuchami lub śrubami). Jeżeli chcemy uniknąć przesuwania się ładunku w klinie, to należy tak ustawić elementy, żeby rola znajdowała się w odległości minimum 20 mm od podłogi. Jeżeli stosujemy kliny w łożysku bez przepasania odciągami, to ich wysokość powinna wynosić R/3. Kiedy stosujemy odciągi, to wysokość klinów musi wynosić 200 mm.

Siatki oraz płachty z odciągami

Dobre zastosowanie mają siatki ze stalowego drutu oraz z taśm bądź lin wykonanych z materiałów sztucznych. Siatki z drutu stosuje się do okrywania kontenerów oraz otwartych pojazdów, kiedy nie ma potrzeby stosowania płachty z odciągami. Siatki z taśm mają z kolei zastosowanie do wydzielania przestrzeni ładunkowej lub mocowania ładunku do zaczepów skrzyni albo do palet. Należy zawsze pamiętać o tym, by oczka siatki były mniejsze od najmniejszych elementów ładunku.

Płachty z odciągami mają zastosowanie do zabezpieczania sypkich ładunków, np. ziarna, piasku itp.

Napinacze

Napinacze są często stosowanymi elementami mocowania ładunku. Ich warunki techniczne oraz zastosowanie określa norma EN – 12195-4. Napinacze stosuje się zarówno z odciągami łańcuchowymi, jak i z linami. Z napinaczami mogą być stosowane wyłącznie liny wyposażone w kausze oraz minimum 3 zaciski kabłąkowe z każdej strony. Wynika to z normy EN – 12195 – 5.

Liny stalowe, łańcuchy i odciągi taśmowe

Liny, odciągi i łańcuchy mają bardzo szerokie zastosowanie.

  • Odciągi taśmowe stosuje się zazwyczaj dla wzmocnienia sił tarcia, czyli przepasania od góry, ale też do mocowania do zaczepów. Tutaj zastosowanie mają przede wszystkim odciągi dużych rozmiarów.
  • Odciągi łańcuchowe stosuje się do ładunków z ostrymi krawędziami oraz tych, które cechują się dużym ciężarem – np. maszyn lub elementów betonowych. W takim przypadku odciągi mocuje się bezpośrednio do zaczepów.
  • Stalowe liny stosuje się do przewożenia betonowych elementów lub np. bali z drewna ułożonych równolegle wzdłuż osi wzdłużnej. W tym przypadku liny stosuje się z siatkami drucianymi.

Liny

W mocowaniu elementów podczas transportu stosuje się najczęściej liny z poliestru lub polipropylenu. Materiały te cechują się dużą odpornością na zmiany temperatury i na rozciąganie. Czasami zastosowanie mają także liny poliamidowe (z nylonu), ale te pod wpływem ciężaru nadmiernie się rozciągają. Z kolei liny manilowe oraz sizalowe tracą wytrzymałość po nasiąknięciu wodą, więc również mają w tym przypadku mniejsze zastosowanie.

W mocowaniu ładunku bardzo ważna jest jakość liny. Każda lina wykorzystana do mocowania powinna mieć minimum 10 mm średnicy, a dodatkowo składać się z 3 skrętek. Ważne jest także to, by końcówki liny były zabezpieczone przed strzępieniem. Należy zwracać też uwagę na informacje dotyczące maksymalnego obciążenia (producenci umieszczają je na opakowaniach). Pamiętaj też o konieczności wysuszenia zamoczonych lin i o tym, że wszelkie ostre zagięcia i węzły wpływają negatywnie na wytrzymałość lin.

Szyny

Szyny do odciągów i wysięgników montuje się w bocznych ścianach. W tym przypadku punkty zakotwiczenia w kierunku wzdłużnym mają wytrzymałość ok. 2 ton. Taki sposób mocowania stosuje się najczęściej, kiedy potrzeba szybkiej metody wykorzystanej po częściowym rozładunku. W tym przypadku trzeba tylko pamiętać o tym, by nie dopuszczać do nadmiernego obciążenia przy punktach mocowania.

Płyty mocujące pośrednie

Płyty tego typu wyposażone są w zaczepy i stosuje się je z tyłu ładunku w momencie, kiedy przestrzeń ładunkowa jest całkowicie wypełniona. Można je wykorzystać także w momencie, kiedy przestrzeń ładunkowa jest wypełniona tylko częściowo. Płyty mocujące instaluje się na wzdłużnych listwach lub burtach kurtynowych. Producent konkretnych płyt zawsze podaje maksymalne obciążenie konkretnych modeli, jednakże w tym przypadku przyjmuje się, że drewniane listwy mogą znieść obciążenie ok. 350 daN, natomiast aluminiowe 220 daN.

Łączniki skrętne

Łączniki skrętne wykorzystuje się do mocowania nadwozi wymiennych o masie powyżej 5,5 t oraz kontenerów. W większości przypadków mocuje je już producent konkretnego pojazdu, a jeżeli ich nie ma, trzeba je doinstalować wedle zaleceń producenta. Do odpowiedniego zamocowania ładunku wystarczają sprzęgnięte i zaryglowane łączniki, ale oczywiście tylko wtedy, kiedy są w dobrym stanie. Dlatego też należy przez cały czas kontrolować ich stan i naprawiać w razie potrzeby. Na każdy kontener powinny przypadać 4 łączniki (mówi o tym norma ISO-1161).

Maty antypoślizgowe

W obrębie mat antypoślizgowych wyróżniamy przede wszystkim specjalne arkusze papieru pokryte tworzywem, które zwiększa tarcie, a także gumowe maty i dywany. Maty takie można stosować albo pod ładunkiem, albo pod jego poszczególnymi warstwami. Maty nie są wystarczającym zabezpieczeniem ładunku – zawsze powinny być stosowane z odciągami przepasanymi od góry. Za każdym razem matę dopasowujemy do przewożonego ładunku – do masy oraz powierzchni ładunku, a także do warunków, w jakich realizowany będzie transport. Tutaj pod uwagę należy wziąć czynniki takie jak np. wilgotność powietrza i temperatura.

Obecnie maty występują w różnych wymiarach. Mamy arkusze o długości od 5 do nawet 20 metrów i szerokości 150, 200 i 250 cm oraz grubości od 3 do 10 mm. Mimo że maty są elementami wielokrotnego użytku, to nie należy się nastawiać na zbyt dużą wytrzymałość. Zazwyczaj jedna mata jest w stanie przetrwać maksymalnie od kilku do 10 transportów i to w przypadku, kiedy ładunki nie są problematyczne. Należy z pewnością unikać zatłuszczenia mat, bo tłuszcz niszczy ich właściwości. Zawsze należy też pamiętać o tym, że maty nie służą do przesuwania ładunków.

Przekładki płytowe

Mianem przekładek płytowych nazywamy płyty z odpadów tarcicowych bądź ze sklejki. Przekładki mają grubość 20 mm, a ich zastosowanie polega na przekładaniu ich między warstwami ładunku, szczególnie w przypadku kilku warstw. Przekładki płytowe występują zazwyczaj w kilku zasadniczych wielkościach – 600-1200 mm szerokości i 1200-2400 mm długości.

Kantówki

W przypadku ładunków składających się z wielu warstw i rzędów zastosowanie ma stabilizowanie poprzez wykorzystanie poprzecznych ram. Ramy takie mogą być drewniane lub aluminiowe, przy czym drewniane cechują się wyższym współczynnikiem tarcia. W przypadku kantówek stosunek szerokości do długości (przekroju) powinien wynosić 2:1.

Listwy kątowe

Listwy kątowe dostępne na rynku wykonane są z aluminium, drewna bądź innych materiałów, ale najważniejszą cechą materiału wykorzystanego do produkcji takiej listwy musi być wysoka odporność na zginanie. Aby siły pochodzące z odciągów były rozłożone odpowiednio, należy zachować kąt prosty między ramionami listwy.

Folia termokurczliwa oraz rozciągliwa

W przypadku niewielkich opakowań możliwe jest mocowanie ich do palet za pomocą rozciągliwej folii. Dobrze zabezpieczona folią paleta to taka, która po przechyleniu pod kątem 26 stopni nie będzie zmieniać kształtu. Z kolei folia termokurczliwa usztywnia ładunek na skutek kurczenia się pod wpływem temperatury. Folie są jednak skuteczne tylko wtedy, kiedy ładunki na palecie są stosunkowo lekkie.

Ochraniacze taśm

Ochraniacze do taśm produkowane są z poliestru i poliuretanu. Ich zadaniem jest ochranianie taśm odciągów. Występują w formie okładziny zapinanej na zatrzaski bądź rękawa.

Rynek dysponuje wieloma materiałami, które mogą wspomagać mocowanie ładunku. Wymienione wyżej nie wyczerpują całego katalogu dostępnych możliwości, aczkolwiek są materiałami wykorzystywanymi zdecydowanie najczęściej. Każdy element, który wykorzystujemy do zabezpieczania ładunku, powinien spełniać określone normy, a dodatkowo należy go stosować ściśle według zaleceń producenta.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos 

Powiązane artykuły