Drobnicą nazywamy częściowe ładunki (z angielskiego LTL). Drobny towar umieszcza się w jednostkowych opakowaniach, co pozwala łączyć ładunki drobnicowe w ramach jednego transportu. W samochodach często znajduje się cały zbiór ładunków drobnicowych od różnych dostawców, a na przewoźniku spoczywa odpowiedzialność za poprawne dostarczenie konkretnych ładunków w miejsca docelowe. To z kolei powoduje konieczność odpowiedniej organizacji takiego transportu. Dowiedz się, jak zorganizować transport drobnicowy.

W czasie przewożenia drobnicy trzeba zadbać o odpowiednie oznakowanie ładunków. Właściwe oznaczenie pozwoli nie tylko zadbać o poprawność transportu, ale w dodatku zmniejszyć ryzyko uszkodzeń. Zwykle drobnicę łączy się paczkami w klatkach lub realizuje transport na paletach. Łączenie ładunków w jednostki można wykonać za pomocą stropowania, wkładając je do kontenerów lub paletyzując. Takie postępowanie z drobnicą ułatwia rozmieszenie ładunku, liczenie towaru, jego składowanie, przeładowywanie oraz mocowanie ładunku.

Dobór opakowań do drobnicy

Wybór odpowiednich opakowań jest szczególnie istotny w kontekście transportu drobnicowego. Właściwe opakowania zabezpieczą towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub działaniem niekorzystnych czynników środowiskowych. Podczas planowania takiego transportu trzeba wziąć pod uwagę nie tylko wymiary towarów i ich wagę, ale też specyfikę (materiał wykonania, podatność na zniszczenia). Z przewozów drobnicowych korzystają zwykle Ci klienci, którzy nie wysyłają tak dużych ładunków, by można było zapełnić nimi cały kontener. Wynika to albo z niewielkich rozmiarów poszczególnych towarów, albo z małego obrotu handlowego.

Rozłożenie drobnicy

Właściwe rozłożenie przesyłek w przestrzeni ładunkowej gwarantuje bezpieczny transport. Oczywiście trzeba w tym przypadku uwzględnić nie tylko wspomniane wyżej czynniki, ale też ładowność pojazdu oraz nacisk na osie. Przy załadunku warstwowym cięższe opakowania zbiorcze należy układać na podłodze.

Standaryzacja transportu drobnicowego

Standaryzacja jednostek transportowych ma ogromny wpływ na transport i wszystkie związane z nim czynności. Im bardziej standaryzowane są przesyłki, tym łatwiej je załadować, rozmieścić i wyładować. Proces ten jest nie tylko szybszy, ale i bezpieczniejszy. Jeśli towary drobnicowe są transportowane na niskich paletach, do transportu najlepiej wykorzystać pojazdy z podwójną podłogą. Takie rozwiązanie ograniczy koszty transportu, dlatego że pozwoli jednocześnie przewieźć więcej palet. Standaryzacja przydaje się głównie w przypadku trudnych załadunków. Jeśli towar jest pakowany na palety EURO, nie ma konieczności standaryzacji, ale w przypadku różnych rozmiarów przesyłek właściwie nie można tego uniknąć.

Standaryzacja opiera się na konkretnym planie zakładającym kolejność dodawania poszczególnych przesyłek. Dzięki postępowaniu w myśl tego planu załadunek jest szybszy i można lepiej wykorzystać przestrzeń ładunkową. Żeby zastosować taki plan, trzeba jednak dysponować konkretnymi danymi opakowań zbiorczych.

Drobnica w transporcie międzynarodowym

Popularny pogląd głosi, że drobnica w transporcie międzynarodowym jest zarezerwowana dla operatorów, którzy mają światowy, a nawet globalny zasięg. Okazuje się jednak, że firmy oferujące do tej pory tylko transporty całopojazdowe, coraz częściej oferują także drobnicę. Rozwiązanie tego typu jest tańsze, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że standard takich przewozów może odbiegać od tego oferowanego przez firmy dysponujące własnymi sieciami drobnicowymi. Problemy pojawiają się już na etapie zlecania przewozów. Kiedy współpraca podejmowana jest z firmą o globalnym zasięgu, wystarczy poinformować dostawcę o konieczności zlecenia przewozu konkretnemu oddziałowi. Możliwe jest wtedy także śledzenie drogi przesyłek, a jeśli to konieczne, przeładowanie towarów i przyspieszenie ich dostawy.

Jeśli współpraca odbywa się z firmą, która nie oferuje takich możliwości, nie da się aż tak dokładnie zaplanować transportu i przyspieszyć dostawy. Wybór konkretnego rozwiązania jest uzależniony od kilku czynników. Na pierwszy plan wysuwa się zawsze cena – to ona często determinuje formę współpracy. Kiedy cena nie ma aż tak dużego znaczenia, pod uwagę brany jest czas tranzytu, a często kluczowe są oba te czynniki. W przypadku skupienia się przede wszystkim na krótkim czasie tranzytu warto wziąć pod uwagę usługę gwarantowanej dostawy. Pozwala ona wybrać nie tylko konkretny dzień dostawy, ale nawet godzinę.

Transport i usługi drobnicowe

W przypadku klientów, którzy mają duże i regularne ładunki, najważniejsze będą godziny odbiorów tych ładunków z magazynów wysyłkowych. Większość operatorów dostosowuje swoją ofertę do potrzeb wszystkich klientów. Często dochodzi do rezygnacji z magazynów krajowych na rzecz jednego magazynu regionalnego, z którego dystrybuowane są wszystkie przesyłki. Jeśli szukasz partnera logistycznego w zakresie drobnicy, to z pewnością warto brać pod uwagę nie tylko cenę, ale też szybkość i terminowość dostaw. Im bardziej jednolite są procedury w danej firmie, tym lepiej. Warto brać pod uwagę również firmy, które oferują dodatkowe usługi, takie jak np. kontrole ilości oraz jakości towarów, przepakowywanie towarów czy ich etykietowanie. Im większe doświadczenie ma dany przewoźnik, tym lepiej. Dobra oferta musi być kompletna – gwarantować przeładunek i konsolidację produktów, a także ich foliowanie, zwrot dokumentów, ubezpieczenie i obsługę celną. Im więcej usług oferuje dana firma, tym cały transport jest prostszy i wykonany rzetelniej.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos  

Powiązane artykuły