Leki, suplementy diety i wszelkie artykuły medyczne muszą być transportowane w ściśle określonych warunkach. Standard transportu gwarantuje niezmienność cech takich produktów, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowia ich późniejszych nabywców. Restrykcyjne wymagania dotyczące transportu leków mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa stosowania wszystkich preparatów leczniczych. Dowiedz się, jak transportować leki.

Bezpieczny transport leków

Transport produktów farmaceutycznych powinien być przede wszystkim odpowiednio zorganizowany. Ta organizacja musi umożliwiać łatwą identyfikację leków, zabezpieczenie ładunku przed uszkodzeniem, skażeniem czy negatywnym wpływem czynników atmosferycznych. Obostrzenia wynikające ze zmian ustawy o systemie monitorowania transportu drogowego towarów konkretyzują warunki, w jakich muszą być przewożone leki. Trzeba mieć na uwadze, że każda substancja lecznicza zaczyna się rozkładać już od momentu wyprodukowania. Zapewnienie farmaceutykom odpowiednich warunków jest kluczowe w celu utrzymania ich poprawnego działania i wyeliminowania sytuacji, w jakich konkretne medykamenty mogłyby stać się niebezpieczne dla zdrowia. Wytrącenie substancji czynnej leku powoduje niemożność oszacowania potrzebnej dawki. Co prawda u osoby dorosłej niewielkie różnice mogą nie mieć aż tak dużego znaczenia. Jednak w przypadku dzieci skutki mogą być nieprzewidywalne.

W transporcie leków mamy do czynienia z koniecznością utrzymania właściwego łańcucha chłodniczego. Muszą one być przetrzymywane w konkretnych temperaturach od momentu ich wyprodukowania aż do chwili ich zużycia. Zazwyczaj farmaceutyki transportuje się w trzech temperaturach:

  • 2-8 stopni Celsjusza
  • 8-15 stopni Celsjusza
  • 15-25 stopni Celsjusza

Wszystkie medykamenty muszą być też przewożone specjalnymi pojazdami chłodniczymi z wymaganymi certyfikatami. Trzeba przy tym oczywiście pamiętać, że w stosunku do każdego produktu leczniczego mogą być inne wymagania, jeśli chodzi o temperaturę transportu i przechowywania. W monitoringu poziomu ciepła, a także wilgotności i innych parametrów pomagają nowoczesne systemy telematyczne. Informacje przekazywane przez takie systemy aktualizują się nawet co 15 sekund. Dzięki tak dużej częstotliwości aktualizacji można podjąć momentalne kroki zmierzające do ochrony ładunku.

Niektóre leki muszą być przewożone bezpośrednio z punktu nadania do punktu odbioru, a wtedy kluczowe staje się też planowanie trasy transportu. Przewoźnik musi się zawsze bardzo dokładnie stosować do wskazówek nadawcy (zwykle producenta leków). Produkty farmaceutyczne nie mogą być przechowywane w nieodpowiedniej temperaturze nawet przez pół godziny. Cały proces załadunku i rozładunku musi się odbywać sprawnie i szybko.

Ważne jest też odpowiednie zabezpieczenie i rozmieszczenie ładunku, by leki będące jego zawartością nie uległy uszkodzeniom mechanicznym i by ich opakowania nie zostały zalane lub zawilgocone. Dodatkowo leki nie mogą być składowane w komorze przeładunkowej dłużej niż 36 godzin. Każda część ładunku powinna mieć własną dokumentację, w której określony będzie między innymi czas dostawy produktów do komory przeładunkowej.

Pamiętaj, aby zawsze transportować leki odpowiedzialnie i według wytycznych, bo może od tego zależeć zdrowie lub życie innych.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos